Tolv antagna till Uppländsk salong 2022

Nu är det klart vilka konstnärer som medverkar i Uppländsk salong 2022. Av drygt hundra sökande har tolv konstnärer valts ut. Nedan ser du en lista med samtliga medverkande.

Uppländsk salong_top.jpg

I den Uppländska salongen får du ta del av tolv utvalda konstnärskap som alla har en specifik anknytning till Uppsala län. Vissa är födda här, andra inflyttade medan några har länet som arbetsplats.

Tillsammans visar de en stor variation av tekniker och uttryck som utforskar allt ifrån materialens egenskaper, till processer och berättelser som tar avstamp i vår omvärld.

Jury/curator för utställningen är Sara Rossling. 

Uppländsk salong arrangeras av Uppsala konstmuseum i samarbete med Uplands konstförening. 

Antagna till Uppländsk salong

 • Ali Ardalan
 • Sara Ekholm Eriksson
 • Maja Fredin
 • Ivar Hagren & Weronika Bela
 • Johanna Hästö
 • Eva Högberg
 • Ivana Králíková
 • Märta König
 • Karin Lundgren-Tallinger
 • Afrang Nordlöf Malekian
 • Stuart Mayes 
 • Mireia Rocher.

Läs mer om Uppländsk salong

27 november 2022