#standwithukraine

Nordiska museer fördömer invasionen av Ukraina och uppmanar Ryssland att respektera 1954 års Haagkonvention. Uppsala konstmuseum ställer sig bakom detta uttalande. 

Det som sker i Ukraina just nu är fruktansvärt och vi lider med befolkningen. Väpnade konflikter är inte bara en humanitär katastrof i form av hot om våld och död för soldater och civila – även en viktig del av Europas gemensamma kulturarv hotas. Alarmerande rapporter från museikollegor i Ukraina skapar oro för det ukrainska kulturarvets framtid. Ett intensivt arbete pågår med att säkra och skydda museernas samlingar.

Ekonomisk insamling för att rädda Ukrainas kulturarv

Stiftelsen Nordiska museet har startat en fond för insamling av ekonomisk hjälp i Sverige och Norden för att rädda Ukrainas kulturarv. Insamlingen sker i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, Centralmuseernas samarbetsråd, föreningen Sveriges museer och enskilda museer i Sverige och Norden.

På Sveriges museer webbplats kan du läsa mer och bidra

Du kan också bidra genom att skänka pengar via exempelvis UnicefRöda korsetRädda barnen och Sverige för UNHCR.

Stödgala för fred på Reginateatern

19 mars 19.00

Reginateatern anordnar tillsammans med Röda Korset i Uppsala en insamlingsgala för de krigsdrabbade i Ukraina. Biljettintäkter går oavkortat till Röda Korsets dedikerade insamlingskonto för Ukraina. Jacke Sjödin, Orphei Drängar, Väsen, prof. Peter Wallensteen är några av de hittills klara namnen för medverkan på galan, fler artister tillfrågas just nu Reginateatern räknar med 5-6 olika inslag under kvällen.

Läs mer och boka biljett

Uppsala kommun flaggar i solidaritet med Ukraina

För att visa solidaritet med Ukrainas demokratiskt valda regering och det ukrainska folket i denna svåra tid har Uppsala kommun  beslutat att hissa den ukrainska flaggan på en av flaggstängerna vid Uppsalas stadshus.

4 mars 2022