Sex ungdomar sommarjobbar som konstnärer

Under tre veckor i sommar får sex ungdomar prova på att jobba som konstnärer på Uppsala konstmuseum. Resultatet av deras arbete blir hundra affischer som kommer att pryda Norbyvägens lyktstolpar mellan Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths hus.

Foto: Natasha Dahnberg

I sommar har över 2000 sommarjobbareerbjudits jobb i Uppsala kommun. Sex av dem har fått plats på Uppsala konstmuseum. Under vecka 24-26 ska de få prova att jobba som konstnärer, ledda av de verksamma konstnärerna och pedagogerna Gijs Weijer och Natasha Dahnberg.

- Vi vill att ungdomarna efter avslutat arbete ska ha fått en tydlig bild av vad det innebär att jobba som konstnär, säger Natasha Dahnberg, intendent och ansvarig för pedagogik på Uppsala konstmuseum.

Temat för ungdomarnas skapande är sommarjobb i Uppsala. För att hitta inspiration besöker de platser där andra ungdomar sommarjobbar och skissar, fotar och tecknar vad de ser. Underlaget använder de sedan för att formge affischer. Parallellt arbetar de också med att från grunden bygga en silk screen press som de sedan kan trycka sina affischer på. Affischerna kommer att pryda Norbyvägen från juli till augusti.

17 juni 2021