Seminarium framflyttat

Seminariet Den obäddade sängen - Anna Sjödahl och 1970-talets konstnärliga feminism i backspegeln är framflyttat till lördag 4 september 13.00-16.00. Seminariet skulle ha sänts fredag 11 juni 13.00-16.00.

Få konstnärer har som Anna Sjödahl skildrat vardagens brottningsmatch av att vara konstnär och mor i ett patriarkalt samhälle. Ta del av ett seminarium där hennes konst presenteras i en internationell kontext och där du får se 1970-talets konstnärliga feminism i backspegeln.

Vardagens ting och ritualer
I utställningen All denna jävla lycka - Anna Sjödahl, presenteras ett mångfacetterat och komplext konstnärskap som sträcker sig över drygt tre decennier. Här visas även ett intresse för filosofiska och existentiella frågor, samt landskapsmåleri av mer klassisk modell. Ett återkommande tema är just vardagens ting och ritualer, vilka granskas och omkodas. Den obäddade sängen är en inbjudan till ett dolt rum, men kan också ses som en öppen fråga om var gräsen går mellan det personliga, det privat och det kollektiva.

Internationell kontext
Seminariet presenterar Anna Sjödahls verk ur en internationell kontext, med länkarna till Judy Chicagos The Dinner Party (1974-79) och Mary Kellys Post Partum Documents (1973-79), eller Monica Sjöös verk God Giving Birth (1969). 70-talets första våg av feminism har ofta kritiserats för en essentialistisk hållning och brist på intersektionella perspektiv. Samtidigt finns det en samstämmighet med samtida konst i Anna Sjödahls blick på det personlig och vardagliga och i sitt bejakande av motsättningar mellan konst och vardag. Seminariet vill tillsammans med samtida konstnärer också dra paralleller mellan andra och fjärde vågens feminism, och samtida hbtq+perspektiv.

11 juni 2021