Sista chansen att se museets konstverk i Uppsala city

Du har väl inte missat att Uppsala konstmuseum är på besök i Uppsala city. På Dragarbrunnsgatan och Svartbäcksgatan kan du fram till den 9 december se två videoverk och en skulptur.

Installationerna ingår i Uppsala kommuns satsning på kulturevenemang i Uppsala city och är ett komplement till Allt ljus på Uppsala som pågår 4–21 november.

Sverige på 1600-talet
På Svartbäcksgatan 1 visas två verk. Ett videoverk av Johan Thurfjell med namnet Tassemarken. Tassemarken är ett dialektalt ord från västra Sverige  som betyder obygd eller ödsligt landskap. Johan Thurfjell tog fasta på att Sverige varit ett mycket glest befolkat land när han skapade Tassemarken. Bilderna i filmen är från praktverket Suecia Antiqua et Hodierna, en grafiksamling skapad under 1600-talets svenska stormaktstid för att presentera svenska städer och slott. Men Johan Thurfjell har valt ut bilder med bara skog och landskap. I filmen passerar de som teaterkulisser i en animation. I slutet av filmen kommer vi ut ur skogen och in i 1600-talets Uppsala med slottet, Domkyrkan, Gustavianum och andra
byggnader vi känner igen.

Månens inverkan 
På Dragarbrunnsgatan 38 visas en fotografisk animation av Åsa Ersmark. Från ett fönster i sin lägenhet har konstnären Åsa Ersmark fotograferat månens olika faser med en analog kamera. Sedan har hon överfört dem till digitalt format och sammanställt dem i en pulserande rytm och lagt på musik. De växlande månbilderna, den suggestiva rytmen och det elektroniska ljudet kan kännas medryckande som i en trance eller ritual. Samtidigt finns en möjlighet tänka på månen som symbol och på natten, den tid på dygnet när känslans krafter råder. Lunatic betyder galning. Namnet hänvisar till månens möjliga påverkan på människor. Konstverket är också en bild av tid eftersom månens förändring från nymåne till halv- och fullmåne och nymåne igen också är ett sätt att dela in året.

Besjälad natur
På Dragarbrunnsgatan visas också skulpturen The 3rd Age av Johan Thurfjell. I Johan Thurfjells konst är naturen besjälad och vill något. Den
kommunicerar med oss. Skulpturen kom till efter ett samtal med en arborist
om ekens tre åldrar. Den lever 300 år för att växa upp och 300 år som
fullvuxen. De sista 300 åren ägnar sig trädet åt att dö.

6 december 2021