Omhängning pågår

Utställningen med Åsa Ersmark plockas nu ner under vecka 4 och kommande utställning med Veronica Brovall börjar att förberedas inför vernissage torsdag 7 februari 19.00-20.00.

VERONICA BROVALL
Man Drawer
7 februari – 12 maj 2019

Veronica Brovall är född 1975 och tillhör en generation svenska konstnärer som valt att verka i Berlin och det konstklimat som finns där. Hon arbetar som skulptör och installationskonstnär. I utställningen på Uppsala konstmuseum är det materialen lera, metall och ”maskulinitet” som står i centrum. Titeln Man Drawer hänvisar till en gestaltning av begreppet maskulinitet, men även en form av byrå eller kabinett för traditionellt manliga attribut som hantlar och slipsar. Maskulinitet ställs även i relation till framställningar av femininitet, med utsatthet och behov av skydd som ett underliggande tema. Brovalls starka och expressiva formspråk väcker känslor och ställer saker på sin spets. Konstnären gör i sina skulpturer en koppling mellan en frustrerad skamfylld manlighet och den utbredda brutalitet som överallt möter oss. Arbetssättet har likheter med 1600-talet barocka traditioner, att avslöja våldet genom att visa det i en extrem och koncentrerad form.

Bror Hjorths Hus visar utställningen Veronica Brovall - Run back for pants 6 februari – 17 mars.

22 januari 2019