Nytt beslut om Uppsala konstmuseums framtid

På Uppsala kommuns styrelsemöte 12 maj fattades beslut om att utveckla Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler. De nuvarande lokalerna  på Uppsala slott ska utvecklas för att förbättra tillgängligheten och upplevelsen för besökarna och förutsättningarna för verksamheten.

Beslutet innebär även en utökning av konstverksamheten och att konstmuseet börjar med tillfällig konstverksamhet i olika stadsdelar och på landsbygden. Kommunen ska även öppna ett historiskt center i Uppsala slott och utveckla slottsparken.

Beslutet innebär att konstmuseets verksamhet ska utvecklas. Ett framtida behov av utökade lokaler förs in i kommunens lokalförsörjningsplan.

Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om förslaget 31 maj 2021.

Läs mer om beslutet och bakgrunden på Uppsala kommun.se 

 

12 maj 2021