Inställda programpunkter

Inställda programpunkter på grund av rådande hälsoläge:

Torsdag 19 mars 18.00.
Lena Boëthius, skribent, föreläser om Maj Brings liv och konstnärskap.
Tisdag 24 mars 12.00.
Sopplunch: Sven Erik Skawonius, min pappa.
Lördag 28 mars 13.00-15.00.
Dansaktioner i utställningen Unhomed.
Performancefestivalen Revolve 7-8 maj. 
17 mars 2020