Framtidens konstmuseum

Inbjudan till samtal om framtidens konstmuseum i Uppsala söndag 19/11 13.30-15.30 på Uppsala konstmuseum i Vasasalen. Välkommen!INBJUDAN TILL SAMTAL

Söndag 19 november 13.30-15.30
på Uppsala konstmuseum i Vasasalen

Framtidens konstmuseum i Uppsala
Med anledning av den förstudie om framtida konstverksamhet i Uppsala kommun som pågår bjuder vi in till samtal.

MEDVERKANDE
Lisa Rosendahl, fristående curator, baserad i Berlin
Sune Nordgren, tidigare chef för Malmö konsthall och Nasjonalmuseet i Oslo
Peter Gustavsson,ordförande i Uppsala kommuns kulturnämnd och ledamot av kommunfullmäktige (S)
Eva Edwardsson, 2:e vice ordförande i Uppsala kommuns kulturnämnd och ledamot av kommunfullmäktige (L)
Sten Bernhardsson, kulturdirektör, Uppsala kommun
Daniel Werkmäster, museichef Uppsala konstmuseum

Fri entré
Välkommen!

9 november 2017