Digital kulturnatt

Följ hela kvällens program från vår studio i köket på Uppsala konstmuseum. Vi börjar med "Slow TV" för att framåt kvällen presentera poesi och performance av svenska och internationella gäster.

Museirum och andra rum är ett återkommande tema. Längtan efter dem, fantasier om dem och frånvaron av dem. Om beröring och minnet av taktillitet. Här ges även en bred bild av alla fantastiska utställningsrum som finns på Uppsala konstmuseum och allt som kan ske här:  

Lördag 12 september 12.00–00.00 – Live Stream

Detaljerat program:

10 september 2020