Angående de höga radonhalterna på slottet

I vissa av konstmuseets lokaler ligger radonvärdena något högre än gränsvärdena. Statens fastighetsverk vidtar åtgärder för att få ner halterna. Konstmuseet har öppet som vanligt under tiden.

Med anledning av att höga radonhalter uppmätts i Freden hus lokaler har mätningar även gjorts i Uppsala konstmuseums lokaler. Värdena är betydligt lägre än i Fredens hus lokaler. I vissa av konstmuseets lokaler ligger värdena något högre än gränsvärdena, men de ser ut att ha minskat sedan långtidsmätningen 21 november 2018 till 7 mars 2019.

Statens fastighetsverk meddelar att de ska byta radonfläktarna. I dag sitter det 1,5 kW-fläktar i källaren som byts till 5 kW-fläktar. De ska även fortsätta arbetet med att täta sprickor. På onsdag har de möte med byggkonsultföretaget Bjerking, som gjort mätningarna, för utvärdering av mätresultaten samt vilka ytterligare åtgärder som ska till för att nå gränsvärdet i samtliga lokaldelar.

Konstmuseet har öppet som vanligt

– Vi följer de fortsatta mätningarna och har en löpande dialog med Statens fastighetsverk. I nuläget ser vi ingen anledning till oro utan verksamheten fortsätter som planerat, säger Daniel Werkmäster, museichef på Uppsala Konstmuseum.

27 januari 2020