What’s on?

We are currently showing works from the collection in different parts of the museum. Some works are exhibited in the reception area and staircase, others in Museum Bar & Café. But there are also themed exhibitions in the galleries. The current exhibitions are: “A Modern Time”, “Place and Landscape” and “Behold the Man”.

Maj Bring

Maj Bring var en av pionjärerna inom modernismen i Sverige och kom som 20-åring till Valands målarskola i Göteborg, och därefter till Konstakademien i Stockholm och Paris och Matisse målarskola.

Read more about Maj Bring

Anselme Boix-Vives

Anselme Boix-Vives drev under större delen av sitt liv en grönsaksbutik i byn Moûtiers i franska Savojen men skapade under sju års tid fram till sin död 1969 cirka 2 400 målningar och teckningar.

Read more about Anselme Boix-Vives

Staffan Westerberg

Staffan Westerberg är betydelsefull i svensk scenkonsthistoria men är också utövande bildkonstnär som för sina bilder använder sig av tillgängliga material som drivved och andra övergivna träplankor.

Read more about Staffan Westerberg

Ulla Fries

I Ulla Fries svartvita kopparstick visar hon upp sin skicklighet som grafiker. I bilderna träder växter och djur fram som individer genom kärleken och omsorgen om de allra minsta detaljerna.

Read more about Ulla Fries

Nina Hemmingsson

Nina Hemmingsson lyfter fram samtida företeelser med samhällskritisk och satirisk udd.

Read more about Nina Hemmingsson

Susanna Majuri

Susanna Majuri arbetade med fotografi och film. I hennes bilder finns en magisk dimension med vatten som ett återkommande bärande element.

Read more about Susanna Majuri

Bruno Liljefors

I Bruno Liljefors bildvärld spelar naturen huvudrollen. Naturens föränderlighet tolkas och gestaltas i en blandning av poetiskt och realistiskt måleri.

Read more about Bruno Liljefors

Pär Fredin

I videon Vidare genom livet med förhoppning 1.0 tar konstnären Pär Fredin oss med på en världsomspännande resa.

Read more about Pär Fredin

Katarzyna Kozyra

Fotoserien Olympia kom till när Katarzyna Kozyra behandlades med cellgifter mot Hodgkins sjukdom och ville undersöka sin egen identitet som ung kvinna i en sjuk kropp.

Read more about Katarzyna Kozyra

Birgit Ståhl-Nyberg

I Birgit Ståhl-Nybergs bilder skildras ofta människor och deras vardag i ett urbant efterkrigstidens Stockholm.

Read more about Birgit Ståhl-Nyberg

Ann Edholm

Ann Edholm är intresserad av förhållandet mellan den mänskliga kroppen, det omgivande rummet och bild.

Read more about Ann Edholm

Linnea Rygaard

I Linnea Rygaards monumentala målning ser vi abstrakta mönster och strikta positioner som påminner om labyrinter eller rebusar

Read more about Linnea Rygaard

Sara-Vide Ericson

Myren är en plats som inte används, den anses oanvändbar. Här kan man uppleva att tiden står stilla.

Read more about Sara-Vide Ericson

Cajsa von Zeipel

Sedan examen på Kungliga Konstakademein 2010 har Cajsa von Zeipels storskaliga skulpturer med subkulturella uttryck av unga klubbande kvinnor fått möta antikens vita och ofta maskulina kroppsideal.

Read more about Cajsa von Zeipel

Manne Ihran

Manne Ihran var målare, född och verksam i Uppsala. Han målade främst motiv från Uppsala och stadens omgivningar.

Read more about Manne Ihran

Fredrik Helander

Fredrik Helander har sökt upp och dokumenterat platser i Sverige där det genom historien har utkämpats krig.

Read more about Fredrik Helander

Joakim Carlsson

Hos Joachim Carlssons konst finns ett intresse för riktning och perspektiv. Men också materialitet och format.

Read more about Joakim Carlsson

Susanne Johansson

I Susanne Johanssons motiv finns en närhet till skogen, snåren, stenarna och mossan och naturens valörer och färgnyanser.

Read more about Susanne Johansson

Tomas Colbengtson

Tomas Colbengtson konst bygger på minnen, sin egen uppväxt i en liten samisk by i de västerbottniska fjällen och dagens situation för urfolk.

Read more about Tomas Colbengtson

Anna Karin Brus

Anna-Karin Brus, född 1971, bosatt och verksam i Uppsala. Naturen och biologin finns hela tiden som en resonans i hennes konstnärliga verksamhet.

Read more about Anna Karin Brus

Bror Hjorth

Bror Hjorth föddes i Älvkarleby socken norr om Uppsala. Han utbildade sig i Paris där han levde och arbetade under hela 1920-talet.

Read more about Bror Hjorth

Johan Thurfjell

Johan Thurfjell arbetar både två- och tredimensionellt där tilliten till känslor, drömmar och drifter är viktiga i tolkningen av verken.

Read more about Johan Thurfjell

Lena Cronqvist

Lena Cronqvists konstnärskap kan beskrivas som starkt personligt men också allmängiltigt, inkluderande och universellt.

Read more about Lena Cronqvist
Updated: