What’s on?

We are currently showing works from the collection in different parts of the museum. Some works are exhibited in the reception area and staircase, others in Museum Bar & Café. But there are also themed exhibitions in the galleries. The current exhibitions are: “Place and Landscape” and “Behold the Man”.

Ulla Fries

I Ulla Fries svartvita kopparstick visar hon upp sin skicklighet som grafiker. I bilderna träder växter och djur fram som individer genom kärleken och omsorgen om de allra minsta detaljerna.

Read more about Ulla Fries

Ann Edholm

Ann Edholm är intresserad av förhållandet mellan den mänskliga kroppen, det omgivande rummet och bild.

Read more about Ann Edholm

Linnea Rygaard

I Linnea Rygaards monumentala målning ser vi abstrakta mönster och strikta positioner som påminner om labyrinter eller rebusar

Read more about Linnea Rygaard

Cajsa von Zeipel

Sedan examen på Kungliga Konstakademein 2010 har Cajsa von Zeipels storskaliga skulpturer med subkulturella uttryck av unga klubbande kvinnor fått möta antikens vita och ofta maskulina kroppsideal.

Read more about Cajsa von Zeipel

Fredrik Helander

Fredrik Helander har sökt upp och dokumenterat platser i Sverige där det genom historien har utkämpats krig.

Read more about Fredrik Helander

Joakim Carlsson

Hos Joachim Carlssons konst finns ett intresse för riktning och perspektiv. Men också materialitet och format.

Read more about Joakim Carlsson

Susanne Johansson

I Susanne Johanssons motiv finns en närhet till skogen, snåren, stenarna och mossan och naturens valörer och färgnyanser.

Read more about Susanne Johansson

Tomas Colbengtson

Tomas Colbengtson konst bygger på minnen, sin egen uppväxt i en liten samisk by i de västerbottniska fjällen och dagens situation för urfolk.

Read more about Tomas Colbengtson

Anna Karin Brus

Anna-Karin Brus, född 1971, bosatt och verksam i Uppsala. Naturen och biologin finns hela tiden som en resonans i hennes konstnärliga verksamhet.

Read more about Anna Karin Brus
Updated: