Utställningar

Aktuella

NICHOLAS HLOBO
Zawelela ngale
25 februari - 14 maj 2017
Nicholas Hlobo

Jan Svenungsson - Det eviga nuetJAN SVENUNGSSON
Det eviga nuet
9 februari - 23 april 2017
Jan Svenungsson

Pieter Aertsen (1505-1575), SlaktarbodenUNIVERSITETETS KONSTSTUDIESAMLING
Europeisk konst från 1300-talet till 1800-talets mitt
Uppsala universitets konstsamlingar
- 31 mars 2017
Universitetets konststudiesamling

Övrigt

KLARA LEWIS
Up
6 maj 2016 - tills vidare
Ljudverket är installerat i museets trapphus.
Klara Lewis


14 februari 2017