Skolprogram våren 2021

Här presenteras skolprogrammet för våren 2021.

Relationer

Olle Bærtling, Lars Erik Falk, Elli Hemberg, Cajsa Holmstrand, Anna Nyberg, Kurt Simons

24 oktober 2020 – 7 februari 2021

 

Utställningen visar sex konstnärer från olika generationer som använder abstraktion som sitt formspråk. Här står rytm, rörelse, dynamik och balans i fokus. De använder de geometriska grundelementen – rektangeln, kvadraten, triangeln och cirkeln – och väljer grundfärger som svart, vitt, rött, blått och gult.

Visning och workshop: Åk 4-8. Färg och känsla.
I utställningen funderar vi på vilka känslor färger väcker. Vi pratar om rytm och rymd som man kan skapa av geometriska och abstrakta former. I verkstaden skapar vi egna abstrakta skulpturer med hjälp av träklossar, färg och lim.

Visning: Åk 9–gymn. Konstens stora dilemman. Abstrakt eller figurativt?
Den konkreta och konstruktiva konsten växer fram under 1910-talet. Konstnärer som Piet Mondrian och Kasimir Malevitj gick från att abstrahera motiv från en befintlig yttre verklighet till att skapa konstverk som var sin egen realitet. Konstverken var befriade från förväntningar på representation och symbolik. I utställningen Relationer samtalar vi om den abstrakta konstens tillkomst och att den också från början uppfattades som en provokation.

Lisa Jonasson & Matti Kallioinen
Gestus

6 mars-16 maj

 

Utställningen Gestus handlar om gester och hur vi kommunicerar genom kroppsspråk och mimik. Lisa Jonasson och Matti Kallioinens konst har olika karaktär vad gäller storlek, formspråk och material men samtidigt hör den ihop. De lever tillsammans, delar ateljé och är del av varandras skapande. Lisa Jonassons visar färgrika collage av pappersklipp och reliefer av gamla bakformar i aluminium, koppar och mässing, som hon gör om till små uttrycksfulla figurer. Matti Kallioinen har skapat en koreografi av 16 upplåsta skulpturer som växer, tar mänsklig gestalt och rör sig när luften blåses in och ut. Med sina kroppar förmedlar de olika känslor, mellan varandra och till oss.

Visning och workshop: förskola - åk 6. Färg, rörelse och kroppsspråk
I utställningen tittar vi på Lisas fantasifulla reliefer av återanvänd koppar och aluminiumplåt. De påminner om både grottmålningar och reliefer från bronsåldern. Vi går in i rummet där Mattis förtrollande skulpturer växer och rör sig. Vi pratar om kroppsspråk och gester som kan berätta i bilder mer än det skrivna ordet. I verkstaden gör vi egna reliefer med hjälp av kartong, aluminiumfolie och neonfärger.

Visning: åk 9 - gymnasiet. Gester från stenåldern till TikTok
Lisa Jonassons och Matti Kallioinens konst innehåller inte långa berättelser, istället använder de symboliska gester som skapar laddning mellan oss och verken. Konstnärerna hittar sin inspiration bland både grottmålningar, elektronisk musik och graffiti. Termen Gestus är en del av Bertolt Brechts teatermetodik där skådespelaren med olika grepp synliggör sin egen relation till rollfiguren. Gestus kommer både utifrån och inifrån. Tillsammans går vi igenom salarna och pratar om de gestalter som finns i utställningen. Vi analyserar deras gester och pratar om vad kan de betyda. Fenomenet TikTok har blåst nytt liv i kroppsspråkets betydelse.

Ur museets samlingar

Tills vidare

 

Uppsala konstmuseum äger ungefär 14 000 konstverk och designföremål. Samlingarna har tillkommit under 80 år och speglar i första hand konsten från 1800-talets senare del fram till vår nutid. På museets olika våningar visas ett urval av dessa omfattande samlingar. Under våren fokuserar vi på landskap som har en lång tradition inom konsten och fortsätter att intressera konstnärer än idag.

Visning och workshop: förskola - åk 3. Hemma och borta.
Bland konst som visas i utställningen finns verk av målaren Roger Metto och videokonstnären Taus Makhacheva. Både konstnärerna har vuxit upp omgivna av bergslandskap, men bor nu i stora städer lång borta från naturen som de skildrar.
Tillsammans tittar vi på deras verk och pratar om platser som vi gillar och längtar efter. I verkstaden målar vi berglandskap med akryl och gouache
Visning och workshop: åk 4–7 Världen från ditt fönster
I utställningen tittar vi på olika landskap som gestaltats av olika generationers konstnärer och pratar om vad du själv brukar se när du cyklar, åker buss, bil eller sitter i klassrummet. Varför upplevs vissa landskap som fina eller fula? I verkstaden målar vi med akryl på papper i stort format de landskap som vi oftast brukar se när vi tittar ut.

Ali Cherri
Somniculus

13 februari – 25 april

Ali Cherri är videokonstnär, och skulptör. Han växte upp i Beirut under inbördeskriget, studerade design och senare scenkonst i Amsterdam. Vi presenterar hans videoverk Somniculus som filmades på etnografiska och naturhistoriska museer i Paris. I filmen reflekterar Ali Cherri kring den museala tradition som också är förknippad med koloniala plundringar och nationalistiska projekt.
Visning och workshop: åk 9 - gymnasiet. Postkolonialistisk last eller exotiska ting?
I museet tittar vi tillsammans på Ali Cherries film Somniculus och skulpturen Grafting. Efter filmen samtalar vi om det postkoloniala arv som finns i europeiska museer och hur vi idag ska förhålla oss till detta.

Boka skolvisning

Boka skolvisning för hösten 2020.

Uppdaterad: