Vinklar och brytningspunkter

I samarbete med Uplands Konstförening – Uppsala kulturskolas elevutställning Bild & form.

12 december – 12 januari 2020

Museets konst är grunden för Uppsala kulturskolas undervisning. Lärare och elever utforskar tillsammans hur konstnärer skapar och varför. Med inspiration från konstverken skapas sedan egna bilder. Varje lektion avslutas med ett samtal där alla berättar om sina bilder och reflekterar över sitt eget arbete.

Samarrangör: Uppsala kulturskola.

Uppdaterad: