Unhomed

Utställningsperiod 

1 februari–10 maj 2020

Shilpa Gupta, Nadia Kaabi-Linke, Shakuntala Kulkarni, Lap-See Lam,
Zahra Malkani & Shahana Rajani, Alexandra Mitlyanskaya och Sirous Namazi

I utställningen Unhomed sammanförs en grupp internationellt verksamma konstnärer kring frågor om globalisering, kulturarv och yttrandefrihet. Kroppens fysiska och mentala möte med urbana landskap är ett tema. I arkitekturelement, strukturer och mönster bevaras minnen. Andra hybridiseras eller raderas. Här ställs frågor om dekolonialiseringsprocesser och nationsbyggen, parallellt med ett kartläggande av staden i termer av genus, etnicitet, klass och religion.

Genom performativa handlingar och medium som video och skulptur osäkrar verken föreställningar om identitet och vad som är ett personligt eller ett nationellt "hem". Att vara "unhomed", som Homi K. Bhabha uttrycker det handlar inte om hemlöshet, utan om ett sätt att undfly förenklade beskrivningar om assimilation. Begreppet Unhomed är också hämtat från Shilpa Guptas poetiska verk Words come from Ears.

Program under utställningen

Torsdag 13 februari 18.00

Föredrag och samtal: Don’t You Remember Me? Shahram Khosravi, professor i socialantropologi vid Stockholms universitet, föreläser om utställningen Unhomed.

Söndag 23 februari 14.00

Curatorsvisning: Unhomed, med intendent Rebecka Wigh Abrahamsson.

Lördag 14 mars 15.00-16.00

Läsning och samtal: Ida Börjel och Jasim Mohamed i utställningen Unhomed.
I samarbete med Uppsala internationella litteraturfestival.

Mer om läsningen.

Lördag 28 mars 13.00-15.00 - INSTÄLLT

Dans: Rani Nair framför Dixit dominus cantata variations 
Dansaktioner i utställningen. Medverkande: tablaspelaren Suranjana Ghosh 
I samarbete med Region Uppsala

Fredag 8 maj - Lördag 9 maj - INSTÄLLT

Revolve Performance Art Days
Tema: Revolve fiction
Shakuntala Kulkarni och Arundhati Chattopadhyaya medverkar samt dansaren Rani Nair med flera.


Läs mer om Unhomed och de medverkande konstnärerna. (PDF, 1 MB)

Röster om utställningen

"Vi står mitt i detta sammanväxande. Att lämna något av det gamla och välkända bakom sig betyder inte alltid att du förlorar det. Det kan tvärtom vara så att du får behålla allt du redan har och samtidigt växer. Utställningen handlar om att visa de rum där det sker."

Ola Larsmo, författare och ledamot i PEN-international. Ur invigningstal, 2020-02-01

"En utställning med stark nutidsanknytning och aktualitet"

Christina Karlstam, recension i Uppsala Nya Tidning, 2020-02-06.

"Längst in i utställningen bläddras bokstäver fram i Shilpa Guptas verk ”Words come from ears”. Mening efter mening avtäcks i en femton minuter lång loop, som binder samman hela grupputställningen ”Unhomed” på Uppsala konstmuseum. Det är en begåvad hängning."

Sebastian Johans, recension i Dagens Nyheter, 2020-02-24

Uppdaterad:

Andra sidor under: Unhomed