Unhomed

En människa iklädd kläder i bambu står och blickar ut över hustak

Utställningsperiod 

1 februari–10 maj 2020

Shilpa Gupta, Nadia Kaabi-Linke, Shakuntala Kulkarni, Lap-See Lam,
Zahra Malkani & Shahana Rajani, Alexandra Mitlyanskaya och Sirous Namazi

I utställningen Unhomed sammanförs en grupp internationellt verksamma konstnärer kring frågor om globalisering, kulturarv och yttrandefrihet. Kroppens fysiska och mentala möte med urbana landskap är ett tema. I arkitekturelement, strukturer och mönster bevaras minnen. Andra hybridiseras eller raderas. Här ställs frågor om dekolonialiseringsprocesser och nationsbyggen, parallellt med ett kartläggande av staden i termer av genus, etnicitet, klass och religion.

Genom performativa handlingar och medium som video och skulptur osäkrar verken föreställningar om identitet och vad som är ett personligt eller ett nationellt "hem". Att vara "unhomed", som Homi K. Bhabha uttrycker det handlar inte om hemlöshet, utan om ett sätt att undfly förenklade beskrivningar om assimilation. Begreppet Unhomed är också hämtat från Shilpa Guptas poetiska verk Words comes to Ears.

Uppdaterad: