UPSALA, DARLING

Om queera minnen och glömda rum
24 augusti - 19 november 2017

© Anton Alvarez. Foto Katrin Greiling

PROGRAM               KARTHÄFTE

Vernissage torsdag 24 augusti 16.00–20.00
Invigning 18.00 med musik, tal, spoken word och mingel i museets entréhall.

Daniel Werkmäster, museichef, och Rebecka Wigh Abrahamsson, intendent,
hälsar välkommen
Petra Marandi Roos talar
Joar Lemhagen spelar musik
Evindar Akdogan läser spoken word
Johanna McCormick läser spoken word
Sofia Breimo, konstnärlig ledare, inviger UPSALA, DARLING
Elfrida Bergman, fanfar

Finns det queera rum i Uppsala? Projektet UPSALA, DARLING vill lyfta gömda och glömda platsspecifika berättelser, med fokus på HBTQ i Uppsala, från dåtid och nutid för att synliggöra den täta väv av normbrytande liv som hela tiden pågår och alltid har pågått i Uppsala. Genom arkivarbete och intervjuer kartläggs queera och icke normativa händelser och minnen. Lisa Stenberg har skapat en komposition utifrån ljudupptagningar i staden och projektets berättelser, vilken tillsammans med taktila skulpturer av konstnären Anton Alvarez presenteras i utställningen. Projektet följs av stadsvandringar i Upplandsmuseets regi och en programserie, samt en karta som vill tydliggöra denna komplexa kärleksrelation till platsen.

Ljudinstallation: Lisa Stenberg
Skulptur: Anton Alvarez
Grafisk formgivning, kartan: Sonay Kulbay
Idé, research och konstnärlig ledning: Sofia Breimo

Samarrangör: Upplandsmuseet. Med stöd av Region Uppsala och avdelningen för social hållbarhet, Uppsala kommun, Längmanska Kulturfonden och Ottarfonden.

Följ UPSALA, DARLING: www.facebook.com/upsaladarling

Läs pressmeddelandet här på MyNewsdesk

FRI ENTRÉ

 


Uppdaterad:

Andra sidor under: UPSALA, DARLING