Ragnar Johansson

Snölandskap
19 december 2017 - 14 januari 2018

Ragnar Johansson, Snölandskap, utställningsbild

Ragnar Johansson målade fjällvärlden och dess landskap. De vintriga snölandskapen kallade han Vitingar. Målningarna skiljer sig från hans tidigare färgsprakande palett. Med vinterns färgtoner målade Johansson förnimmelser och upplevelser av fjället där han vistades under långa perioder. 1951 byggde han en stuga med ateljé vid Flåten, en fjällhed i Härjedalen som var hans fasta punkt och den plats där en stor del av hans målningar blev till. 


Ragnar Johansson föddes i Alunda i Uppland 1913 och växte upp i en lanthandlarfamilj i Vattensta öster om Gimo. Han tecknade och skulpterade redan som ung, men det dröjde innan han kunde förverkliga sina konstnärsdrömmar. Han kom så småningom till Uppsala, där han försörjde sig som lagerarbetare innan han fick anställning vid Länsarbetsnämnden. Och det var där, genom sitt arbete med baltiska flyktingar, som han träffade den estländske grafikern och målaren Hermann Talvik, som han kom att betrakta som sin främste lärare.

Sin konstnärliga utbildning fick Ragnar Johansson i Paris, där han studerade för André Lhote och på Académie Julian.

De utställda verken är en donation från Ragnar Johanssons familj till Uppsala konstmuseum. 2013 skulle Ragnar Johansson fyllt 100 år och då visades en större utställning med verk av honom på Uppsala konstmuseum.


Ann-Christine Fogelberg         Åsa Thörnlund
Intendent                                 Intendent

 Uppdaterad: