Pär Fredin

Repatrio
27 maj - 10 september 2017

© Pär Fredin/BUS 2017

Under flera års tid har Pär Fredin arbetat med att köpa och samla föremålsom med form och textinnehåll har uppenbara kopplingar till Uppsala, många är vad vi skulle kunna kalla souvenirer. De hundratals artefakterna spridda över världen har nu med konstnärens hjälp återförts till Uppsala. 

Pär Fredin är född och uppvuxen i Uppsala men numer bosatt och verksam i Stockholm. Han är utbildad på Konstfackskolan och Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Fredin intresserar sig ofta för bilder, händelser och företeelser som befinner sig lite utanför det föreskrivna, men som i högsta grad sysselsätter många människor. Det kan vara vad som finns utannonserat på Blocket eller gamla vykort där avsändaren med kryssmarkeringar markerat något i bilden. Enskilda händelser som samlat bildar fenomen. I andra verk har Fredin intresserat sig för andra rörelsemönster och tecken i vår omgivning såsom i verket Den som rör mig skall mista sig, där man får följa sädesärlans årstidsbundna flyttar, men också hur vi mäniskor tolkar detta.

I verket Repatrio har fokus varit på artefakter med referenser till Uppsala. Det kan vara rena souvenirer, men också varumärken, bruksföremål, kläder, mattor, kuvert och så vidare. Det visar på en kollektiv till bild av Uppsala, men verket handlar även om samlandets psykologi, om den komplicerade frågan om ägande av kulturarvet. Lokalpatriotism är ett begrepp som här ställs på sin spets.

Läs mer om konstnären Pär Fredin

Uppdaterad: