Lars Hellström

Södra Valsätra - min hembygd och andra verk
24 maj - 19 augusti 2018
STUDIO 4

Konstnären Lars Hellström, född 1936, är uppvuxen i Uppsala, bosatt och verksam på Gotland. Bilderna i Hellströms utställning på konstmuseet berättar om det stora intresset för den grafiska tekniken litografi som väcktes hos honom redan som elev vid Konstfackskolan 1955–61. Förutom grafiker är han målare och arbetar med offentliga utsmyckningar.

Under 1940- och 50-talen var New York ett kulturens centrum då de konstnärliga influenserna utgick från USA. På 1960-talet kunde Lars Hellström relatera till konstriktningen ”den abstrakta expressionismen”, eller New York-skolan, en informell grupp av musiker, poeter och bildkonstnärer som arbetade med fria former, färger och rörelse, som Jackson Pollocks ”action painting”. Målaren Barnett Newman, som Hellström särskilt beundrade, ingick i gruppen.

Lars Hellströms tidiga verk från 60-talet var abstrakta, för att sedan övergå i en period av mer detaljerade bilder. Här ingår bl.a. serien ”Södra Valsätra – min hembygd”, som består av sju litografier. Hellström med familj hade flyttat från centrala Uppsala till den nybyggda förorten Valsätra / Gottsunda på 1970-talet. Den i hans mening stereotypa formgivningen av miljonprogramshusen inspirerade till Valsätra-sviten.

Efter en period med landskapsbilder - närstudier och naturalistiska återgivningar av de olika bergarternas mönster i skärgårdsklipporna - återvände Lars Hellström till de icke-figurativa motiven. Nu arbetade han mer med teman med variationer, spel med vinklar, linjer, riktningar och vertikaler.

Curatorer: Ann-Christine Fogelberg och Åsa ThörnlundUppdaterad: