Itsenäisyys

Petri Hytönen, Kirsi Kaulanen, Kaarina Kaikkonen, Susanna Majuri, Pia Sirén
23 september - 19 november 2017

In Finnish

Uppsala konstmuseum uppmärksammar 100-årsjubileet av Finlands självständighet med att presentera fem finska konstnärskap – Petri Hytönen, Kirsi Kaulanen, Kaarina Kaikkonen, Susanna Majuri och Pia Sirén i utställningen Itsenäisyys. Vernissage lördag 23 september med invigning av Ville Andersson, ambassadråd vid Finlands ambassad i Stockholm. Utställningen pågår till och med den 19 november 2017 och genomförs med stöd från FRAME – Finnish Fund for Art Exchange och Finskt förvaltningsområde Uppsala kommun. Curator Daniel Werkmäster, museichef Uppsala konstmuseum.
 

Itsenäisyys
Sverige och Finland har en gemensam historia. I många hundra år var det ett och samma land. Riksdelningen 1809 och sedan frigörelsen från Ryssland 1917 möjliggjorde ett självständigt Finland. 2017 är det 100 år sedan. År 2017 vill Uppsala konstmuseum uppmärksamma 100-årsjubileet av Finlands självständighet med att i en utställning presentera fem starka och självständiga finska konstnärskap – Petri Hytönen, Kaarina Kaikkonen, Kirsi Kaulanen, Susanna Majuri och Pia Sirén. Fem konstnärer som arbetar med olika tekniker, i varierande format, temperament och utryck, men med en gemensam dimension som gör det möjligt att mötas, en relation till natur – luonto. Det finska språket är centralt i den finska självständigheten, men även en del av den svenska kulturen, därför bär utställningen titeln Itsenäisyys (självständighet).


Petri Nytönen, Forest Painter, 2017

Petri Hytönen

Född 1963, bosatt och verksam i Borgå. Hytönen har varit starkt bidragande till utvecklandet av akvarellkonsten i Finland, och varit en ledande person inom konstlivet genom sina många projekt och i sin undervisning. Han är ständigt nyfiken och söker djupet i processer i såväl konstnärskapet och konsten som i samhället. Den gruppsociala dimensionen och omgivningens inflytande är del av det den konstnärliga praktiken. Teknik, utryck och berättelse blandas som vattenfärger. På himlen, i skogen, på papper, skapas nya världar, kanske bättre, kanske bara lite närmare det essentiella och ursprunglig kreativitet. I utställningen visas några av Hytönens akvareller, upphängda på väggen, men också som en installation på golvet i rummet. Utgångspunkten är skogen – metsä.


Kaarina Kaikkonen, My Outline, Paris, 2001.

Kaarina Kaikkonen
Född 1952, bosatt och verksam i Helsingfors. Minnen av tidigare relationer till platser eller människor kan vara komplicerade upplevelser. Det känslomässigt omtumlande och kan vara svårt att fånga. I Kaarina Kaikkonens konst är minnen ett arbetsmaterial. Varje del i hennes skulpturer och installationer innehåller berättelser från andra omständigheter. I nya former möts nutid, dåtid och framtid. Med noggrannhet tar hon med materialet plats i rummet, fattar tag i sin omgivning och låter oss inte komma undan. Inför konstverket har vi som betraktare ingen möjlighet att undvika att ingå i ett estetiskt sammanhang eller att hemfalla åt existentiella funderingar. Det finns i varje verk en kombination av styrka och skörhet som gör det lätt att som individ känna sig som en del av något större. På Uppsala konstmuseum visas verket My Outline, en platsspecifik och mycket vacker installation som i materialet helt består av toalettpapper. Senare i år återkommer Kaikkonen med installation utomhus i anslutning till museet och slottet.


Kirsi Kaulanen, Andromeda, 2016. Foto Jussi Tiainen 

Kirsi Kaulanen
Född 1969, bosatt och verksam i Borgå. Kirsi Kaulanen förenar kraft med poesi. Hennes metallarbeten är avancerade tekniska konstruktioner som trots storlek bär med sig finstämdhet och emotionell komplexitet. Mänskliga egenskaper som sårbarhet och raritet får komma till uttryck. Berättelser gestaltas med naturens och växternas formspråk. Kaulanen utnyttjar ornamentik på ett alldeles eget vis. En spänning i kontrasten mellan kall metall och organiska former och detaljer ställer saker på sin spets. Det är i balansen mellan det stora och det lilla, det hårda och det mjuka, det tydliga mot det diffusa som poesin uppstår och konstens kraft vibrerar.


Susanna Majuri, Elise, 2016, C-print on Diasec.

Susanna Majuri
Född 1978, bosatt och verksam i Helsingfors. Susanna Majuri arbetar med fotografi och video. Hennes bilder har en magisk dimension med vatten som ett återkommande bärande element. Det drömska, gåtfyllda skapar landskap av känslor och emotionella tillstånd. Svåra att beskriva, lätta att känna av. Rörelser och poser hos figurer i bestämda sammanhang kan betraktas av oss som dansaren på en scen. Vi tolkar och söker. Estetiken bär oss hela vägen fram. I Uppsala visas verk ur serien ”Get out of the water, dear” från 2016. Majuri ingår i de grupp finska konstnärer med stor internationell spridning som samlats under namnet Helsinki School.

Pia Sirén, Landscaping, 2013.

Pia Sirén
Född 1982, bosatt och verksam i Lovisa och Helsingfors. Pia Sirén arbetar med platsspecifika installationer där hon skapar landskap och naturrum med hjälp av föremål som finns i ett normalt arbete med natur såsom hinkar, vattenledningsrör och presenningar. Avsikten är inte att dölja materialets ursprung utan att låta den kontexten följa med i uttrycket. Det är heller inte meningen att skapa miljöer som är en illusion av ett landskap, utan bilden är en tydligt stiliserad bild av ett landskap. Sirén är noga med att föremålen i installationen ska kunna återanvändas i mesta möjliga mån när utställingen plockas ner. Pia Sirén befinner sig i en lång tradition av landskapsskildrare vilket kan vara belastande, men har med sin metod och poetiska handlag funnit en självklar plats.

PROGRAM

Vernissage lördag 23 september 12.00–16.00
14.00 Invigning: Ville Andersson, ambassadråd vid Finlands ambassad i Stockholm inviger utställningen.

Lördag 30/9 13.00-15.30
Familjelördag: Skogen, fjällen och havet – hängande skulptur

Lördag 30/9 13.00-13.45 
Visning: Itsenäisyys

Söndag 1/10 14.00-15.30
Musiksalong IV Tonernas demokrati med Stråktrion Ensemble Fenix.
Anna Kroeker (violin), Karin Ebbersten (viola) och Isabelle Blomé (cello).
Arnold Schönberg tolvtonsmusikhar ofta kallats Tonernas demokrati, med en vinkning till de rörelser som kämpande för revolution och självständighet i Europa kring förra sekelskiftet. I programmet möter musik av Hilding Rosenberg, Anton Webern och Arnold Schönberg utställningen Itsenäisyys vilken uppmärksammar Finlands 100 år av självständighet. Dessutom medverkar Mattias Lundberg professor i musikvetenskap. I samarbete med Kulturföreningen NEO och Institutionen för musikvetenskap Uppsala universitet.

Fredag 13/10 13.30-14.00
Stora & Små: Visningar för vuxna och barn 0–5 år Itsenäisyys

Lördag 28/10 13.00-13.45
Visning:Itsenäisyys

31/10-3/11 Kulturlov: Skogen, fjällen och havet – hängande skulptur

Torsdag 9/11 18.00 
Panelsamtal:
 Finsk språkgemenskap ­och konsten. Konstnärer verksamma i Sverige med rötter i Finland samlas för ett samtal. Vilken betydelse har det finska språket i exil för konstutövandet, och går det att hitta ett gemensamt finskt arv? Medverkanden: Helena Mutanen, Natalie Sutinen och Petri Junttila (numera bosatt i Finland). 

Söndag 12/11 Museidagen 
13.00-13.34 Visning Itsenäisyys på svenska
14.00-14.45 Visning Itsenäisyys på finska 

Lördag 18/11: 14.00
Konsert Olli Aarni (FI)
Finissage Itsenäisyys 
I samarbete med Uppsala Konsert & Kongress.

För mer information

Uppdaterad: