BILL VIOLA

VISITATION REFORMATION
1 september - 5 november 2017

Uppsala domkyrka & Uppsala konstmuseum


Bill Viola, Tempest (Study for the Raft), 2005. Foto: Kira Perov

Bill Viola är internationellt hyllad som pionjär inom videokonsten och för sina laddade videoinstallationer i kyrkorum. I Visitation Reformation visar Uppsala domkyrka fem verk och Uppsala konstmuseum ett verk av Bill Viola från åren 2002–2014. År 2017 uppmärksammar Svenska kyrkan att det är femhundra år sedan den tyske teologen Martin Luther presenterade sina berömda nittiofem teser och att den protestantiska reformationen inleddes. Presentationen av Observance på Uppsala konstmuseum har skett i samarbete mellan Uppsala konstmuseum och Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum under ledning av Mikael Ahlund och Daniel Werkmäster. För att lyfta fram samspelet med den äldre konsten visas på Uppsala konstmuseum ett urval målningar ur Uppsala universitets konstsamling i samma rum som videoverket Observance.

Curator för Visitation Reformation är Linda Wallenberg och projektet leds av domkyrkokomminister Kristin Windolf Granberg.

I Bill Violas konstnärskap finns ofta en dialog med den äldre bildkonsten. Formspråk och känslointensitet leder tankarna till gångna tiders religiösa motiv – kanske till berättelserna om Jesu födelse, liv och död . I målningar föreställande den sista nattvarden, gravläggningen eller återuppståndelsen förmedlar ansikten och gester samma intensiva upplevelse av möten, avsked, sorg och uppbrott. Existentiella teman som varierats sedan medeltiden väver i hans verk samman historien och samtiden.

De känsloladdade ansikten som framträder i närbild i Observance skapar också en dialog med den äldre porträttkonsten. I detta rum visades under många år verk ur Uppsala universitets porträttsamling. Några av dessa har nu återvänt för att möta de individer som stiger fram i Violas verk – också i de äldre porträtten framträder fårade ansikten ur ett mörker. Målningarna visar att allvar, prövningar och eftertänksamhet, och inte bara ideal skönhet, var viktiga inslag i porträttmåleriets historia.

I utställningen finns porträtt som direkt anknyter till reformationen och till dess femhundraårsjubileum. Här hänger Lucas Cranachs porträtt av Martin Luther och hans hustru Katarina von Bora, liksom Ludger tom Rings porträtt av den franska reformationsteologen Theodor Beza från mitten av 1500-talet. Reformationen och dess konsekvenser aktualiseras också i porträttet av drottning Christina, som abdikerade på Uppsala slott och konverterade till katolicismen 1654.

Bill Viola, född 1951 i New York, räknas till de ledande samtida konstnärerna, med utställningar på de stora gallerierna och museerna världen runt. Han är representerad i flera kyrkor och katedraler. I S:t Pauls Cathedral i London finns två permanenta verk. Bill Violas arbete brukar beskrivas som att det berör de grundläggande erfarenheterna i den mänskliga existensen, som födelse, död och befrielse.

PROGRAM

Fredag 1 september 14.00 i Uppsala domkyrka
(Platserna ska vara intagna senast 13.45.)
Högtidlig invigning av Visitation Reformation med videoverk av Bill Viola i Uppsala domkyrka. Invigning av ärkebiskop Antje Jackelén. Medverkan av Kira Perov, chef Bill Viola Studio. Körmusik av Katedralsångarna under ledning av Ulric Andersson.

Mingel 15.00–17.00 på Uppsala konstmuseum där verket Observance visas.

LÖRDAG 2 september 10.30
Seminarium om Bill Violas konstnärskap i Uppsala domkyrka.
Om mötet mellan samtida videokonst och kyrkorummet och Violas specifika ingångar till de existentiella frågorna. Kira Perov, Jérôme Neutres, chef vid Musée du Luxembourg i Paris, Ola Sigurdson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Moderator Lars Åstrand, domkyrkokaplan. Ingen anmälan.
Seminariet hålls på engelska.


Uppdaterad: