Idun Baltzersen & Peter Tillberg

Dialog i teckning
27 maj - 16 augusti 2017
Bild från Idun Baltzersens ateljé© Idun Baltzersen/BUS 2017

Idun Baltzersens teckning och grafik verkar i det stora formatet. Unga kvinnor – hjältinnor och martyrer, i munkjackor och Converse-skor – ristas och tecknas fram. I utställningen går denna motivvärld i dialog med Peter Tillbergs kolteckning Vampyrangrepp från Uppsala konstmuseums samlingar. I fläcken, den runda formen, har Tillberg låtit materialet och slumpen skapa motivet – i figuration formas rörelse och riktning. Detta blir utgångspunkt för ett teckningsmöte över generationerna, en scenografi i kol, grafik och tusch som organiskt får växa fram i rummet.

Idun Baltzersen är född 1987 i Trondheim och bor i Stockholm. Peter Tillberg var verksam som målare, tecknare, skulptör och scenograf 1946–2016.

Utställningen Dialog i teckning är en del av Teckningsveckor i Uppsala. Andra utställningar som ingår i teckningsveckorna är OUT OF LINE på Köttinspektionen, 20 maj – 4 juni och Transience på Uppsala Konstnärsklubb 27 maj – 11 juni.


Peter Tillberg, Vampyrangrepp, kolteckning, Uppsala konstmuseums samlingar. Fotograf: Bo Gyllander.© Peter Tillberg/BUS 2017

Uppdaterad: