Agnes Cleve

Svensk modernist i världen
6 februari - 1 maj 2016

Agnes Cleve, Den vita staden, olja på duk. Foto Stewen Quigley

Agnes Cleve (1876-1951) föddes och växte upp i Uppsala, på Kemikum i nuvarande Engelska parken. Hon var en av tre döttrar i en borgerlig familj som uppmuntrade kvinnors utbildning och framåtanda och räknas till en av de tidiga modernisterna i Sverige. Genom drygt hundra verk får vi möta modernismens olika uttryck utifrån en konstnärs blick, men också följa historien om Agnes Cleve och hennes spännande liv i Sverige och inte minst genom otaliga resor i världen.

Utställningen visar verk från större delen av Cleves konstnärskap och placerar henne åter i fokus i svensk konsthistoria. Cleve verkade i en brytningstid med många förändringar i samhället och en ny modern tid som växer fram. I Cleves konst skildras bland annat de många resor hon gör i Europa men även Amerika och Nordafrika finns med på kartan.

Genom sina konststudier från Högre Konstindustriskolan, Valand och Academie de la Palette i Paris och med ett brett nätverk av internationella vänner och konstnärskolleger blev hon en viktig aktör på den svenska och europeiska konstscenen.

Globetrottern Agnes Cleve reste mellan Berlin, Paris och New York som då var centrala mötesplatser för det konstnärliga avantgardet. Hon cirkulerade i den moderna konstens innersta kretsar och anammade banbrytande konststilar helt nya för Norden. Genom åren målade Cleve både landskap, porträtt, industrimiljöer och utsikten från ateljéerna i Stockholm, Göteborg och Bohuslän. Hennes egen stil har benämnts ”kubistisk expressionism” med anknytningar till vännen Vasilij Kandinsky samt den tyska expressionismen.

Agnes Cleves gärning föll i glömska efter hennes bortgång 1951. Det är glädjande att initiativet till att återupprätta hennes betydelse som konstnär nu tagits och att hennes livsöde och bildvärld kommer oss alla till del.

Utställningen samt en större publikation om Agnes Cleves konst och konstnärskap är producerade av Mjellby Konstmuseum i Halmstad där den visades 2014. Øregaard Museum i Köpenhamn tog över utställningen Agnes Cleve – Svensk modernist i världen under våren 2015. För utställningen på Uppsala konstmuseum har ett flertal verk tillkommit, exempelvis Den vita staden inköpt av Uppsala konstmuseum 2014. Målningen återger ett landskap i Sidi Bou Said, Tunisien, en av alla de platser Agnes Cleve besökte under sin livstid.

Uppsala konstmuseum vill tacka Mjellby Konstmuseum för gott samarbete och rikta ett tack till de institutioner och privatpersoner som så välvilligt lånat ut sina verk av Agnes Cleve till utställningen.


PROGRAM

Lördag 6/2 13.00–15.30
Familjelördag: Formlek – måleri
13.00 Familjevisning. 13.30-15.30 drop-in i verkstan. I familjevisningen lär vi oss mer om vad Agnes Cleve såg och blev inspirerad av och om uttrycket i hennes målningar. I verkstan gör vi kubistiska formexperiment genom kollage och måleri.

Lördag 27 februari 14.00
Allmän visning

Torsdag 3/3 18.00
Föredrag: Målare, uppsalabördig och en av modernismens pionjärer. Agnes Cleve (1876–1951) tillhör de kvinnliga konstnärer som på senare tid fått upprättelse som en av den svenska kubismens och expressionismens tidiga företrädare. Föreläser gör Andrea Kollnitz, lektor i modevetenskap vid Stockholms universitet, Mellan ”manlig” kraft och ”kvinnlig” känsla, och Linda Fagerström, lektor i konstvetenskap vid Linnéuniversitetet, Agnes Cleve och den kvinnliga kretsen. Samarr: Uplands Konstförening. Lokal: Vasasalen

Fredag 4/3 13.00–13.30
Stora & små. Allmän visning för vuxna och barn 0–5 år

Torsdag 10/3 18.00
Allmän visning

Torsdag 17/3 18.00
Konsert: Det världsomspännande avantgardet – en resa i musikens, poesins och konstens spår. Tillsammans med kulturföreningen NEO gör vi några musikaliska nedslag till de platser konstnären Agnes Cleve besökte i jakt på motiv och upplevelser: Paris, Berlin, New York och Rom 1909-1939. Anna Kroeker, violin och Matias Karlsen Björnstad, saxofon, presenterar musik av bland andra Jeanine Rueff, Claude Debussy, Arthur Honegger, Paul Hindemith och Ingvar Lindholm. Lars Burstedt reciterar Rainer Maria Rilke, Vladimir Majakovskij, Artur Lundqvist med flera.
Samarr: Kulturföreningen NEO.
Lokal: VasasalenUppdaterad: