THE NON-HUMAN ANIMAL–Negotiating Bio-relations

28 september – 24 november 2019

Medverkande

Rebecca Digby (SE), Lars Brunström (SE), Saara Ekström (FI), Maureen Gruben (CA), Gunnhildur Hauksdóttir (IS/DE), Eva Klasson (SE), Lenore Malen (US), Fredrik Strid (SE)

Människans relation till andra arter

Åtta internationellt verksamma konstnärer presenterar skulptur, video, installationer och fotografi som på olika sätt omförhandlar människans relation till andra arter. I utställningen ges utrymme för animaliska känslor, lek och empati samt reflektioner kring hur gränsdragningen mellan människa och djur hela tiden förändras. Det kulturella skifte som klimatförändringen medför, där artdöd och påtvingad migration redan sker, uppmanar till ett genuint ekologiskt samspel. Konstverken prövar sinnliga perspektiv, performativitet, förmodernt vetande och samtida forskning som möjliga modeller. Här ges också utrymme för emotionella processer och sorg i klimatförändringens nya landskap.

Samarbetsprojekt

Projektet sker i samarbete med Climate Change Leadership Node och forskare inom animal studies, biodiversitet, m fl vid Uppsala universitet samt SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och följs av en programserie.

Uppdaterad: