Stipendiater 2021

Uppsala konstmuseum visar i utställningen Stipendiater 2021, verk av sex konstnärer som erhållit stipendium från Region Uppsala, Uppsala kommun, Tierps kommun.

sida-selinder.jpg

Region Uppsala och de olika kommunerna i Uppsala län delar årligen ut kulturstipendier. Uppsala konstmuseum har bjudit in stipendiater inom kategorin bildkonst och ställer ut sex av dessa. 

De sex stipendiaterna är:  Alba Folgado (Uppsala kommun), Katarina Eismann (Tierps kommun), Isak Hall (Uppsala kommun), Amanda Selinder (Uppsala kommun), Emilia Sundqvist ( Region Uppsala), Helena Wallberg (Uppsala kommun).

Alba Folgado (1988)

Ur motiveringen:

”Alba Folgado är verksam som forskare och curator men har en bakgrund om konstnär. Det syns i hennes arbete som curator och i de idéer hon vill arbeta med i framtiden, där ett eget skapande är tydligt närvarande. Det är därmed inte alltid lätt att se var gränsen mellan hennes olika praktiker ligger. Hennes arbetssätt främjar en korsbefruktning av experiment med nya uttryck och plattformar och hon ser ut att ständigt leta nya sätt att arbeta med konst som har en forskande och politisk diskurs.”

Folgado har en masterexamen från Royal College of Art och erhöll Botin Foundation stipendiet för curatoriella studier 2016 samt 2017. Hon har samarbetat med museer såsom Moderna museet och Gasworks i London.

Katarina Eismann (1958)

Ur motiveringen:

”Konstnären Katarina Eismann tilldelas Tierps kommuns arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet för projektet ”Drömmen om en biograf”. Projektet tar avstamp i Eismanns familjeberättelse om Erik Josephson som grundade biografen i Tierp. Projektet belyser hur en familjs historia övergår till materiella och immateriella spår, en undersökning om vilka efterverkningar som är synliga i Tierp och vilka drömmar som knyts till de spår som finns kvar. Genom efterforskningar på plats och möten med människor ska Katarina Eismann skapa videoinstallationer som visas inne och utomhus.”

Katarina Eismann är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har medverkat i flera utställningar, gjort flera konstnärliga gestaltningar och projekt både i Sverige och internationellt. Eismann har bland annat ställt ut på Moderna Museet, Uppsala konstmuseum, Luleå Biennalen, Marabouparken och Forum för levande historia. Hon finns representerad ibland annat i Statens konstråds samling.

Isak Hall (1978)

Ur motiveringen:

”I sin utvecklade teknik knyter Isak Hall an till det klassiska måleriet men med ett intresse för vetenskapen och universum gör han en resa ut i nya landskap. Hans bilder gör färder i inre universum lika mycket som de är på en interstellär resa och ser ut att adressera existentiella frågor med en viss dos av mysticism. Det är världar som man lätt sugs in i och när han nu riktar sin blick mot Uppsalaslättens landskap och historia kommer han med stor säkerhet att ge oss nya dimensioner på det vi trodde oss känna så väl.”

Isak Hall är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Han har visats på bland annat Candyland i Stockholm och CFHill.

Amanda Selinder (1990)

Ur motiveringen:

”Amanda Selinder uttrycker ett stort intresse för biologiska processer i naturen. Det finns påtagligt närvarande i hennes arbeten som inte minst undersöker den mänskliga kroppens processer som en del av naturens skeenden. Hennes konst är gränsöverskridande och i linje med starka strömningar inom den samtida konsten samtidigt som hon tydligt knyter an till en lång tradition inom textilt hantverk och visar på ett genuint intresse för materialens egenskaper.”

Amanda Selinder är utbildad vid Sigtuna folkhögskola (2011-2012), Nyckelviksskolan (2012-2013), School of Visual Arts, utbytes år konst, New York (2014-2015), Academi of Craft and Design, Göteborg (2013-2016)

Emilia Sundqvist (1993)

Ur motiveringen:

Emilia Sundqvist, uppvuxen i Uppsala, arbetar med ett slags skulpturala förvandlingskonster. Här möts päls och siden, djur och människa, barndom och mytologi, i en helhet som bildar ett eget universum. I sina verk bemästrar hon skickligt textilens specifika förmåga att väcka associationer. Här ryms såväl kroppars politik som hemmens konventioner. Men figurerna är svårfångade och glider skickligt undan säkra kategoriseringar. Flera verk rör sig lekfullt mellan det söta och nostalgiska och någonting som skaver och skrämmer.

Emilia Sundqvist är utbildad vid Konstfack i Stockholm och Akademie der bildenden Kunst i Wien.

Helena Wallberg ( 1985)

Ur motiveringen:

”Helena Wallbergs konstnärskap rör sig mellan litteraturen och bildkonsten på ett medvetet men ändå prövande sätt. Hennes bilder har fungerat som strama, men poetiskt laddade, speglingar av texter, som helt saknar illustrativa funktioner. De är i stället förlängningar och utvidgningar av texten. Att Helena Wallberg nu vänder riktning och arbetar med texten som en spegling av sina bilder visar på en intressant utveckling, att hon hela tiden letar nya uttryck på platser som samtidskonsten just nu sällan besöker.”

Helena Wallberg är bland annat utbildad vid Kungliga konsthögskolan (2007-2012) och har läst filosofi vid Södertörns högskola (2015-2017).

Uppdaterad: