"SMÄLLEN" med flera

Hanns Karlewski, Smällen, skulptur 1980. Foto Pär Fredin
Hanns Karlewski, Smällen, 1980. Foto Pär Fredin. Bilden är beskuren.

"SMÄLLEN" MED FLERA
Verk ur museets samlingar

1 september 2018 – tills vidare

”Smällen” med flera är sammanställd av enskilda äldre men huvudsakligen nyare verk ur museets samlingar. Utställningen innefattar både krafturladdningar, dynamiska möten och stillsamma samspel. Hanns Karlewskis skulptur Smällen från 1980 har gett utställningen dess titel. Ett av de allra senaste tillskotten är den polska konstnären Katarzyna Kozyras tre fotografier ”Olympia” från 1996, som med ett dokumentärt anslag och konsthistoriska återblickar ställer frågor om identitet och social tillhörighet. Andra teman är exempelvis landskap, mörker och strukturer. Bland de konstnärer som visas är Klara Kristalova, Heli Ryhänen och Jan Svenungsson. Tidigare mästare som Bruno Liljefors, Agnes Cleve och Bror Hjorth är också representerade liksom delar ur museets samlingar med Upsala-Ekeby-keramik.

Program
27 september Konsert: Egeland och Marin
2 oktober Sopplunch och föredrag: Hanns Karleweski
13 oktober Konsert: Simon Svärd
20 november Sopplunch och föredrag: Åsa Bharathi Larsson om Agnes Cleve


Uppdaterad: