Monia Westin

Monia Westin, Blå skugga, gobeläng, beskuren bild. Foto Erik Westin.

Stämning och känsla

15 juni – 18 Augusti, 2019

Monia Westin föddes 1936 och är utbildad på Konstfack i Stockholm men bor och arbetar i Uppsala.

Westins arbetar huvudsakligen med vävteknik och har gjort många jobb för offentliga miljöer. Hon gör också mindre textilier och hennes bilder är ofta poetiska skildringar av stämningar och känslor. Språket är flytande och balanserar mellan det abstrakta och det föreställande.

Monia Westin är representerad på både Nationalmuseum och Moderna Museet och tilldelades Uppsala kommuns hedersstudium 2009.

Uppdaterad: