Kommande utställningar


2019


VERONICA BROVALL
Man Drawer
7 februari – 12 maj 2019

Veronica Brovall är född 1975 och tillhör en generation svenska konstnärer som valt att verka i Berlin och det konstklimat som finns där. Hon arbetar som skulptör och installationskonstnär. I utställningen på Uppsala konstmuseum är det materialen lera, metall och ”maskulinitet” som står i centrum. Titeln Man Drawer hänvisar till en gestaltning av begreppet maskulinitet, men även en form av byrå eller kabinett för traditionellt manliga attribut som hantlar och slipsar. Brovalls starka och expressiva formspråk väcker känslor och ställer saker på sin spets. Konstnären gör i sina skulpturer en koppling mellan en frustrerad skamfylld
manlighet och den utbredda brutalitet som överallt möter oss. Arbetssättet har likheter med 1600-talet barocka traditioner, att avslöja våldet genom att visa det i en extrem och koncentrerad form.

INGOLF KAISER
Vagn för flyende
16 februari – 8 september 2019

Ingolf Kaiser föddes 1936 i Greifswald i norra Tyskland. Tillsammans med sin mor och sina syskon flydde han till Sverige 1945 och kom därefter att bo i Uppsala. Dessa tidiga upplevelser gav Kaiser starka minnen som stannade kvar hos honom som inre bilder och drömmar. Denna bakgrund har sedan dess bearbetats genom ett livslångt konstnärligt arbete som fortfarande pågår. Kaiser berör med sina skulpturer och bilder grundläggande existentiella frågor. Med tyngd och igenkännande bryter Kaisers bilder och berättelser igenom nutid och dåtid. Att befinna sig i historien och minnas det svårförlåtliga för att sedan glömma eller försonas med det förflutna är ett återkommande tema. Materialet är ofta trä och uttrycket rent, enkelt och stramt. Det grova träet och råa bildspråket är i sig själv bärare av berättelser. I det avskalade, kompromisslösa uttrycket finns inget effektsökeri. Kaiser sammanfattar själv sin estetik som ”Etwas fehit” – ”Avsaknadens estetik”.
 

PÅ BESÖK HOS ANSELME BOIX-VIVES
25 maj – 8 september 2019

Anselme Boix-Vives (1899–1969) drev under större delen av sitt liv en grönsaksbutik i byn Moûtiers i franska Savojen. Vid sidan om sitt arbete utvecklade Boix-Vives en pacifistisk världsåskådning, skrev flera manifest och uppvaktade världens ledare med sitt budskap. 1962 började Anselme Boix-Vives att måla, uppmuntrad av sin son Michel. Under sju års tid fram till sin död 1969 hann han utföra cirka 2 400 målningar och teckningar. Hans teknik var oskolad, i en egen bildvärld gestaltades idé och strävan efter att skapa fred på jorden. Färgskalan är klar och figurer och motiv har ofta formen av människor, djur och natur. Boix-Vives fick också möjlighet att ställa ut sina bilder och hör idag till de erkända, etablerade konstnärerna inom fransk Art Brut. I utställningen visas ett hundratal målningar och teckningar för första gången i Sverige.

Medverkar gör även två av konstnärens barnbarn, Philippe Boix-Vives och Julie Boix-Vives. Genom varsitt konstnärligt verk besöker de sin farfar och hans bildvärld.

 

STUDIO 4

 

MOURAD KOURI
Tröskelstadiet
9 mars – 22 april 2019

Mourad Kouri är Uppsala kommuns ateljéstipendiat 2018/2019. Ateljéstipendiet för nyutexaminerade bildkonstnärer är nyinstiftat och består av en kostnadsfri ateljévistelse under ett år i Ateljéföreningen Hospitalets lokaler i stadsdelen Ulleråker, samt möjlighet att få ställa ut på Uppsala konstmuseum. Kouri har en masterexamen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2018. Utifrån en minimalistisk skulpturtradition granskar Kouri hur arkitektur och specifikt olika konstrum har inbyggda ideologier. Hur vi omger oss med trösklar och barriärer som för vissa människor är osynliga, men för andra en realitet. Det pågående projektet Not valid as an ID-card undersöker gränser genom att utmana föreställningar om innebörden av gräns och hur rum utformas. Konstverken i sig blir skulpturala ingrepp eller fysiska element som avgränsar och reglerar betraktarens rörelser. Syftet är att kritiskt pröva begrepp kring mobilitet och tillgänglighet i en tid som alltmer präglas av exil och undantagstillstånd.KATARZYNA KOZYRA
A Dream of Linnaeus' Daughter
25 april – 19 maj 2019

Vårsolen var stark och luften dallrar. Elisabeth Christina rör sig lättklädd i trädgården. Säkert håller hon i taktpinnen. Arrangerar. Dirigerar, Beethovens 9:e symfoni kallad ”An Die Freude” eller ”EU-hymnen”. Framförd som djurläten. Glädje? Enande?Disharmoni? Efteråt katastrofen, ovädret – syndafloden? Videoverket A Dream of Linnaeus´ Daughter spelades in under Revolve Performance Art Days tillsammans med uppsalapubliken i Linnéträdgården under Carl von Linnés årliga födelsedagsfirande i maj 2018. Kozyra har själv iklätt sig rollen som Elisabeth Christina, Linnés begåvade dotter som inte tilläts att studera. Genom Elisabeth Christinas blick framträder världen i ett drömskt skimmer och faderns Systema Naturae i en skrattspegel. Ett eget system där arter – växter och djur – tillåts ompröva sina roller och människan inte längre är alltings herre. Katarzyna Kozyra är konstnären som granskar genuskonstruktioner, maktstrukturer och det sociala spelet. Konstverket är en del av museets samlingar. 

MONIA WESTIN
Stämning och känsla
15 juni – 18 augusti 2019

Monia Westin är född 1936, utbildad vid Konstfack i Stockholm, bosatt och verksam i Uppsala. Westins arbetar huvudsakligen med vävteknik och har utfört många stora arbeten för offentliga miljöer. Hon gör även mindre textila verk och hennes bilder är poetiska skildringar av stämningar och känslor. Språket är flödigt och balanserar mellan det abstrakta och föreställande. Monia Westin är representerad på såväl Nationalmuseum som Moderna Museet och tilldelades 2009 Uppsala kommuns hedersstipendium.

Uppdaterad: