Kommande utställningar

2019

Julia Boix-Vives 
Stegarnas dans eller saknaden efter Miranda

24 augusti–15 september
Studio 4

Julia Boix-Vives (f.1970) började sin bana som skulptör med studier i Grenoble och på Düsseldorfs konstakademi. Genom video, performance och dans har skulpturerna med tiden blivit lätta och rörliga i ett tillstånd mellan dröm och medvetande.

I denna installation kliver vi in i konstnärens symbolvärld av stegar, nät och kroppar. Saknaden efter Miranda, en gigantisk docka, som levt med konstnären i många projekt som ett sorts alter ego är ett spår. Speglingar, reflexer och andning – en lungas stillsamma rörelse, ett annat.

Julia Boix-Vives är bosatt i Eindhoven i Nederländerna och född i franska Savoyen. Utställningen visas i samband med att konstnärens farfar Anselme Boix-Vives visas i stort format.

The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations

28 september – 24 november 2019

Rebecca Digby, Lars Brunström, Eva Klasson och Fredrik Strid (Sverige). Saara Ekström (Finland). Maureen Gruben, (Kanada). Lenore Malen, (USA). Gunnhildur Hauksdóttir, (Island/Danmark)

Åtta internationellt verksamma konstnärer presenterar skulptur, video, installationer och fotografi som på olika sätt omförhandlar människans relation till andra arter. I utställningen ges utrymme för animaliska känslor, lek och empati samt reflektioner kring hur gränsdragningen mellan människa och djur hela tiden förändras. Det kulturella skifte som klimatförändringen medför, där artdöd och påtvingad migration redan sker, uppmanar till ett genuint ekologiskt samspel. Konstverken prövar sinnliga perspektiv, performativitet, förmodernt vetande och samtida forskning som möjliga modeller. Här ges också utrymme för emotionella processer och sorg i klimatförändringens nya landskap.

Projektet sker i samarbete med Climate Change Leadership Node och forskare inom animal studies, biodiversitet, med flera vid Uppsala universitet samt SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och följs av en programserie.

Stipendiater 2019

7 december – 19 januari 2020

Stipendiet Anna-Lisa Thomson Till Minne tilldelas varje år tre till fyra nyutexaminerade kvinnliga konstnärer från Sveriges konsthögskolor.

Formgivaren och konstnären Anna-Lisa Thomson (1905–1952) var verksam vid S:t Eriks Lervarufabriker och Upsala-Ekeby i Uppsala. Som ung fick Thomson ett stipendium som fick stor betydelse för henne. Efter hennes allt för tidiga död grundades denna stiftelse till hennes minne.

Med start 1955 har stipendiet spelat en viktig roll för svenskt konstliv och bidragit till en allt mer jämställd konstscen. I regionen och kommunen Uppsala delas det ut flera kulturstipendier. Uppsala konstmuseum vill även visa ett antal av 2019 års stipendiater inom bildkonstområdet.

Donation Sture Meijer

30 november 2019–23 februari 2020
Studio 4

Sture Meijer

Sture Meijer (f. 1931) är målare, tecknar och grafiker från Kåge, Skellefteå. Hans måleri är kraftfullt och med ett suggestivt och inte sällan existentiellt innehåll. Motiven har en klassisk prägling och Meijer återkommer ofta till samma motiv för att kunna variera det tekniska utförandet och kunna skruva lite både på berättelsen och det poetiska anslaget.

Sture Meijer är en av Sveriges främsta målare och har donerat ett antal målningar till Uppsala konstmuseum som nu presenteras i en utställning.

Uppdaterad: