Revolve 2020

Revolve fiction, den femte upplagan av Uppsalas performancefestival, vill rikta fokus mot konstnärliga praktiker som utgår från eller står i relation till, det fiktiva, det konstruerade och det mytiska.

Revolve Performance Art Days

Fredag 8–lördag 9 maj

Performancekonstens historiska relation till det autentiska skapar en spännvidd. Revolve fiction vill luckra upp och röra sig mellan dessa två tunga koncept. Konst som fiktivt "objekt" bryter in i världen, men är också en del av den.

Det uppdiktade smälts samman med det konkreta. I fantastiska och konstruerade situationer riktar performancekonsten ständigt ljuset mot närvaro, nuet och den levda kroppen. Den faktiska kroppen möter den fabulerande; i ett landskap av det som var och det som kan bli.
Samtidigt pågår ett politiskt spel av propaganda, fake news och spekulativ finans - fiktiva strategier som högst reellt skapar den värld vi lever i.

Årets festival låter oss möta internationella och nationella konstnärer som med olika metoder och från olika horisonter använder fiktiva verktyg för att kritiskt belysa vår komplexa värld, full av allt som finns och inte finns.

I samarbete med Uppsala stadsteater, Köttinspektionen Dans och Uppsala Konsert & Kongress

Uppdaterad: