Framtidens konstverksamhet

Uppsala kommun bjuder under hösten in lokala föreningar och interna och externa intressenter till dialogmöten om konstmuseets framtid. Du kan boka tid för möte med representanter för utredningen.

Boka tid för möte

Under oktober har vi intervjuat nära 200 besökare på Uppsala konstmuseum, Upplandsmuseet och Bror Hjorths Hus om upplevelsen av museet och vilka förväntningar besökaren har. Samtidigt har cirka 700 uppsalabor fått tycka till om konstmuseet i en medborgarundersökning. Invånarnas åsikter blir en del av den utredning som just nu pågår kring museets framtid.

En sammanställning av medborgarundersökningen och dialogerna kommer att publiceras på uppsala.se/konstverksamhet

Beslut om framtiden i februari 2020

Utredningen ska leda till ett inriktningsbeslut om Uppsala konstmuseum som kommer att presenteras i februari 2020. Två stora frågor är var museet ska placeras och vilken typ av verksamhet som ska bedrivas.

För mer information

konstmuseiutredning@uppsala.se

Patrik Hesselius, ansvarig utredare och senior adviser
Telefon: 018-727 26 80

Sofie Blomgren, utredare och projektledare
Telefon: 018-727 10 36

Uppdaterad: