Bokning och information


Information och bokning av skolvisning
Liza Jernberg
Museivärdskoordinator, pedagog, ansvarig för museibutiken (vikarierande)
E-post: liza.jernberg
Tel: 018-727 25 78
Mobil: 072-452 99 74

eller
E-post: konstmuseum

 

Inför ditt besök

Antal elever
Max 20 st om man vill kombinera visningen med eget arbete i konstverkstan. 
Annars går helklass bra.

Tid
45 minuter för visning
90 minuter för visning och verkstad

Avgift
Alla besök är gratis för skolor i Uppsala kommun.
Visning för skolor från andra kommuner 1000 kr

Hitta hit
Uppsala konstmuseum finns på Uppsala slott, ingång E.
Buss 1, 2, 7 och 11  stannar vid hållplats Slottsbacken eller Botaniska.

För aktuella hållplatser och busslinjer www.ul.se Uppdaterad: