Susanna Majuri

Susanna Majuri_Elise_Fotograf Pär Fredin.jpg

Elise

C-print, 2016

Inköpt 2017

Susanna Majuri föddes 1978, var bosatt och verksam i Finland. Hon dog 2020

Susanna Majuri arbetade med fotografi och film. I hennes bilder finns en magisk dimension med vatten som ett återkommande bärande element. Det drömska, gåtfyllda skapar komplex av känslor. Det uppstår emotionella tillstånd som kan svåra att beskriva men lätta att känna av. Rörelser och poser hos olika figurer i bestämda sammanhang är som koreograferad dans.

I bilden Elise svävar en kvinnlig gestalt i vit klänning i ett svart omgivande vatten. Omständigheterna känner vi inte till. Den berättelsen måste vi själva fylla i. Verket ingår i serien Get out of the water, dear från 2016. Majuri ingick i den grupp finska konstnärer med stor internationell spridning som samlats under namnet Helsinki School.

Uppdaterad: