Staffan Westerberg

StaffanWesterberg_Servettfjärilar av smuts från röd djävul_750.jpg

Servettfjärilar av smuts från röd djävul

Måleri på trä, utan år

Inköpt 2019

Staffan Westerberg, född 1934 i Luleå, bosatt och verksam i Uppsala och Stockholm
Staffan Westerberg, born 1934 in Luleå, Sweden, lives and works in Uppsala and Stockholm

Staffan Westerberg har en betydelsefull position i svensk scenkonsthistoria men är också utövande bildkonstnär. För sina bilder väljer Westerberg tillgängliga material som drivved och andra övergivna träplankor. Bildspråket är dels symboliskt, dels expressivt och direkt.

En benämning som Westerberg själv använder om sina bilder är ”stillastående teater”. Berättelserna är personliga och kopplade till både det privata och professionella livet med hänvisningar till arbetet som dramatiker. Det finns i bilderna ett visst mörker och kanske en cynism, men präglas till stor del av inspiration, lekfullhet, humor och uppmaningar om liv.

Uppdaterad: