Sara-Vide Ericson

sara-vide.png

The Assistant

Olja på duk, 2018

Inköpt 2018

Sara-Vide Ericson, född 1983, är bosatt och verksam i Sverige

Myren är en plats som inte används, den anses oanvändbar. Här kan man uppleva att tiden står stilla. Sara-Vide Ericson ser en jungiansk symbolik i myren. Landet, den fasta marken, är en metafor för det medvetna, det explicita. Havet är det undermedvetna. Myrar är varken land eller vatten. Det är som ett membran mellan världar. I The Assistent ser vi ett kärr omgiven av växtlighet. Vattenytan är stilla och i den speglas den gråtunga himlen. Ett par stövelbeklädda ben sticker fram i bildens övre del och en gestalt avslöjas i vattenytans reflektion. Hen tycks blicka ner i djupet men ansiktet är dolt i mörker. Där finns endast ett svart hål, likt en passage, mellan den verkliga värden och det som döljs under ytan.

 

Uppdaterad: