Pär Fredin

Pär Fredin_Vidare genom livet_Stillbild 750px.png

Vidare genom livet med förhoppning 1.0

Video, 07.03 min. 2010

Inköpt 2016

Pär Fredin, född 1964, bosatt och verksam i Sverige

I videon Vidare genom livet med förhoppning 1.0 tar konstnären Pär Fredin oss med på en världsomspännande resa med förflyttningar mellan städer som Tokyo, Berlin och Stockholm. Estetiken bygger på sampling, där olika bildfragment övergår i varandra.

Konstnären är intresserad av den del av samhällskittets bildkultur som både är lågmäld och ratad. Det är sådant som annonsbilder och souvenirer. Genom små detaljer tecknas en bild av hur till synes irrationella beteenden blir mönster och större strukturer. Fredin arbetar med ett distanserat och lågintensivt betraktande, där slumpen och tillvarons små absurditeter omfamnas med en varm och smått ironisk blick.

Uppdaterad: