Lena Cronqvist

Lena Cronqvist 750.jpg

Augusti 1986, II

Olja på duk, 1986.
Inköpt 2003.
Lena Cronqvist är född 1938 i Karlstad, bosatt och verksam i Stockholm.

Lena Cronqvists konstnärskap kan beskrivas som starkt personligt men också allmängiltigt, inkluderande och universellt. Hon målar ofta minnen från uppväxten och upplevelser av ett borgerligt liv. Här finns teman som kärlek, barndom, moderskap, ensamhet och död. Det är komplexa ämnesval om relationer inom familjen. Livsavgörande skeden som bearbetas som alla bottnar i en privat erfarenhet. Men även om det är privat så rymmer det också det allmänna; här finns en inbjudan till betraktarens egen identifikation och igenkännande.

I Augusti 1986, II avbildas konstnärens själv och hennes mamma på sin dödsbädd. Den döende mamman är placerad bakom konstnären som i centrum av bilden möter betraktarens blick. Här finns döden närvarande men också livet, det vuxna barnet som nu blir lämnad kvar. Här möter vi ett ögonblick där livet genomgår en transformation för konstnären. Relationen till modern omarbetas.

Uppdaterad: