Johan Thurfjell

Johan Thurfjell_Tassemarken_Stillbild.jpg

Tassemarken

HD Video, 13.37 min, 2015, Inköpt 2016.
Johan Thurfjell är född 1970, bosatt och verksam i Stockholm.

Tassemarken är ett dialektalt ord från västra Sverige och betyder obygd eller ödsligt landskap. Att Sverige vid 1600-talets slut var ett mycket glest befolkat land är något som Thurfjell tog fasta på när han närmade sig praktverket Suecia Antiqua et Hodierna. Det är en grafiksamling som arkitekten Erik Dahlberg skapade under svensk stormaktstid för att presentera svenska städer och slott, enligt franskt snitt.

Verket består av utsnitt ur Suecian och kan ses som ett återvändande till subjektiva och kollektiva minnen, där folktro och förställningar om naturen rymmer både mystik och rädslor. De dova teaterkulisserna är stiliserade enligt tidens mode. Thurfjell arbetar både två- och tredimensionellt där tilliten till känslor, drömmar och drifter är viktiga i tolkningen av verken.

Uppdaterad: