Bruno Liljefors

Bruno Liljefors_Skogsladan 750px.png

Skogsladan

Olja på duk, 1894

Målningen är deponerad på museet av en privatperson

Bruno Liljefors, född 1860 i Uppsala, död 1939 i Uppsala

I Bruno Liljefors bildvärld spelar naturen huvudrollen. Naturens föränderlighet tolkas och gestaltas i en blandning av poetiskt och realistiskt måleri. Människan är mer sällan i fokus, men är närvarande genom konstnärens blick, och på så vis en del av tematiken. Bruno Liljefors var själv jägare vilket medförde en ständig närvaro i naturens olika skeenden.

I Skogsladan ser vi hur spåren av människans kultur smälter samman med skogen. Byggnaden nästan kamoufleras av naturen. Det finns en stämningsmättad ton som vittnar om nationalromantikens inverkan, där landskapet och brukandet av jorden romantiseras som en konsekvens av industrialismens påverkan.

Uppdaterad: