Anselme Boix-Vives

Anselme Boix-Vives_Utan titel 750px.png

Utan Titel (Kvinna i trädgården)

Olja på kartong, 1968.

Inköpt 2019

Anselme Boix-Vives, 1899–1969, var bosatt och verksam i Moûtiers, Frankrike

Anselme Boix-Vives drev under större delen av sitt liv en grönsaksbutik i byn Moûtiers i franska Savojen. 1962, uppmuntrad av sin son Michel, började Anselme Boix-Vives måla. Under sju års tid fram till sin död 1969 hann han utföra cirka 2 400 målningar och teckningar.

Hans teknik var oskolad och bildvärlden hans egen. Färgskalan är klar och figurer och motiv kan ofta härledas till människor, djur och natur. Vid sidan om sitt arbete utvecklade Boix-Vives en pacifistisk världsåskådning. Han skrev flera manifest och betraktade även sitt konstnärliga skapande som ett sätt uppnå fred på jorden. Hans konstnärskap är idag etablerat inom fransk Art Brut.

Uppdaterad: