Program

Program som pdf (PDF, 2 MB)

FREDAG 6 MAJ

Klara Lewis, Field recording. Foto Hampus Högberg

16.00  –17.00 Vernissage 
Uppsala konstmuseum
Klara Lewis (SE)
Up  

Relationen till museet sedan barnsben, den speciella akustiken och trapphallen som ett ”mellanrum” ligger till grund för denna installation som är skapad specifikt för museet. Klara Lewis arbetar bland annat med ”field recordings” i mötet mellan organiska och syntetiska ljud. Hon har rönt stor uppmärksamhet som ljudskulptör och har under de senaste två åren presenterat sina audio-visuella arbeten på klubbar och konstgallerier världen över. Ljudkonstverket är beställt av Uppsala konstmuseum och visas under museets öppettider. 

Under lördagsprogrammet 14 maj 
visar Klara Lewis en videoprojektion, en halv trappa ner, i trapphuset från plan 1, som skapats specifikt för festivalen och ljudinstalltionen Up19.00  –20.00  Uppsala Konsert & Kongress
Invigning av festivalen 
Välkomsthälsningar av Lena Åberg Frisk, VD och konstnärlig ledare Uppsala Konsert & Kongress; Daniel Werkmäster, museichef Uppsala konstmuseum och Tove Salmgren och Kajsa Wadhia, Köttinspektionen Dans. Invigningstal av Sten Bernhardsson, Kulturdirektör Uppsala kommun.

19.00  –21.00  Uppsala Konsert & Kongress
Screening programme
Performancevideo  
Videoprogrammet erbjuder fördjupning kring några av festivalens konstnärskap. Stanna till i foajén på UKK. Här finns både videokonst och dokumentation av performanceverk, från det stramt konceptuella, till säregna bildvärldar och känslolägen — ett tvärsnitt av festivalens program. Programmet visas dagligen under Uppsala Konsert & Kongress öppettider.

Ryoji Ikeda, Datamatics [ver 2.0]

20.00  –21.00 Konsert
Uppsala Konsert & Kongress
Ryoji Ikeda (JP)
Datamatics [ver 2.0]

Festivalen inleds på Uppsala Konsert & Kongress med den japanske musikern och installationskonstnären Ryoji Ikeda. I Datamatics [ver 2.0] utgår han från ren data som källa ur vilken han skapar en audiovisuell helhet av digitala störningar, högfrekventa flimmer och knivskarpa oljudsattacker. Ikeda är en mästare på att kombinera ljud och bild, vilket gör hans spelningar till mer än konserter — de är bild-ljud-performances, konst och spänning!
Biljetter och information: www.ukk.se

ONSDAG 11 MAJ

Moa Franzén. Foto Sofia Eliasson

18.00  –19.00 Köttinspektionen

Moa Franzén (SE)
Speaking with your mouth full

Performancen utgår från en uppsättning frågor och utforskar relationen mellan — och komplexiteten i — tystnad och tal, genom att beröra frågor kring makt, protest, ägande och förlust. Verket utspelar sig i munnen och som mun, på samma gång en dialog och en monolog, där agensen i konstnärens och publikens olika positioner är satt i spel. Vem har röst och vem är tystad? Vems tystnad utövar makt över vems tal? Läs mer: http://kottinspektionen-dans.se/ 

Marie Gavois & Michel Klöfkorn

19.00  –20.00 Köttinspektionen
Marie Gavois (SE) & Michel Klöfkorn (DE)
I pray to the turtles, I want your IBAN melody baby 

Dränkt i sjögräs av masskonsumtion och masskommunikation, baseras verket på teorin att vi alla lever i ett collage. Genom nya kombinationer av de visuella bilderna av offentliga platser, arkitektur, sociala kontexter och den politiska eller ekonomiska situation vi lever i, omprövar vi det världsomspännande collaget, dess hierarkier och förstenade villkor. 

Shaking our wastes, half passion, half tradition, half fashion. 

I want your IBAN melody baby.

- Vi bjuder in performers Jelili Atiku och Lisa Hansson att tillsammans med oss delta i ett collage av överdimensionerade reklamtryck, med bilder av blanka bilar, skinande produkter och modebilder. Genom att strimla sönder affischbilderna och böja, dra och vika dem i ständigt rörliga ljudcollage, dekonstruerar vi vardagslivet vid brytningen mellan bild och innehåll. Vi dyker ner bland den så kallade utvecklade världens modebilder, och försöker nosa upp den industriella produktionens dåliga andedräkt, dold bakom rensade tänder och blekta gummidäck.

Läs mer: 
http://kottinspektionen-dans.se/ 

TORSDAG 12 MAJ

Tamar Ettun

17.00  –18.00 Botaniska trädgården
Tamar Ettun (US/IL) & The Moving Company with guests (US/SE)
A Mauve Bird with Yellow Teeth Red Feathers
Green Feet and a Rose Belly
Part: Yellow

Medverkande:
The Moving Company: Rebecca Pristop, Laura Bernstein. Svenska dansare: Maria Sermpou, Catarina Zarazua, Jessica Rosin, Anna Hjärpe, Emelie Englund, Danielle de Vries.
Kostymdesign: Ella Dagan

Ett mångdisciplinärt performanceverk, där omfattande färgfält, uppblåsbara skulpturer, ljud och dans tillsammans skapar ett omslutande psykologiskt landskap med fokus på åtrå. Med kostym och rekvisita låter Tamar Ettun sina ”movers” gestalta kärlekens och passionens olika tillstånd. Ur den färgsprakande processionen framträder individuella berättelser. Verket kan betraktas som en ”handhållen historia”, en samling personliga redogörelser, om förändringar inom en kultur. Ettun undersöker koncepten rörelse och stillhet i relation till det efemära. Hon konfronterar våra maskinella psykologiska försvarsmekanismer med ackumulerade gester som skapar empati med den andre.

Tamar Ettun 

18.30  –20.00 Vernissage Uppsala konstmuseum
Tamar Ettun (US/IL)  
The Yellow Who Wants  

Tamar Ettuns verksamhet sträcker sig över skulptur, performance och video. I gestaltning av vardagliga ritualer, upplevelsen av färg och kroppslig närvaro, visar hon hur olika känslotillstånd kan spegla större politiska skeenden. Utställning och performance är en del av fyra — en tetralogi, i samarbete med dansgruppen The Moving Company där färger knyts till årstider och känslotillstånd. I Uppsala går vi in i en gul fas, där begär och livsdriften undersöks utifrån Erosbegreppet.   


FREDAG 13 MAJ

Copyright Leon Platt

15.00  –17.00 Uppsala Resecentrum
Performance Pathway (UK)

Unga konstnärer som studerar på denna världsledande konstskola med inriktning på performancepraktik. Från kroppen som plats till identitetspolitik. Omfattningen av deras undersökning är bred men fokus ligger på att skapa visuella bilder via performance. De verkar i stunden, i aktioner och med arbeten skapade i nuet. Det här är en unik möjlighet att ta del av ett urval unga konstnärer från många olika länder och erfarenheter. 

Royal College of Art, London, Performance Pathway, Fine art First Year (UK): Rhine Bernadino, Luca Bosani, Jade Blackstock, Whiskey Chow, Gerald Curtis, Helen Davison, Fritz Faust, Isobel Smith, Alice Jacobs, Victoria Kaldan, Joe Mackay, Katie McGurk, Guido Tarricone, Nadja Voorham, Evan Ifekoya.


Martin Chramosta

18.00  –21.00 Uppsala konstmuseum
Martin Chramosta (CH)
Den heroiska Operan III: Erwachet! Återfödd! 
The Palingenesis of the heroic Opera III: Erwachet!

Medverkande: Hannes Niklasson, Maria Pettersson, Frida Lingemark, Emîn Maskan, Richard Olofsson och Evindar Akdogan.

Denna omtolkning av tableau vivant och opera som allkonstverk har remixats till en metaberättelse full av gester, musik och antikiserande DIY-kläder. De medverkande, som är utklädda till utopiska, historiska ”arketyper”, tar över stora delar av museet (Slottet) för att skapa en ”performance i det stora formatet”. Erwachet! är den avslutande delen i konstnärens performancetrilogi Die Wiedergeburt der heroischen Oper.

Palingenesi (av grek. pa'lin, åter, o. ge'nesis, födelse), är en filosofisk tankefigur om återfödelse - att världen återgår till ett visst ursprungstillstånd och att processen ständigt upprepas. Idén fanns hos de grekiska stoikerna, liksom hos filosofen Friedrich Nietzsche. Inom biologin innebär palingenesi, att en individ under sin tidiga utveckling genomgår ungefär samma stadier som arten gjort under sin utvecklingshistoria. Martin Charmosta använder begreppet för att skapa ett dynamiskt möte mellan operans finkultur och samtida subkulturer. De medverkande blir en del av en iscensättning som återanvänder historiska epoker och urtidsgestalter för att omvärdera och skaka om ”Den Stora berättelsen” och ett västerländskt kulturkanon.  

Saskia Holmkvist

18.00  –21.00 Uppsala konstmuseum
Saskia Holmkvist (SE/NO)
Överföring / Transference

Medverkande
Koreograf: Sybrig Dokter
Tolk: Elisabeth Poignant


- Ordet ”överföring” pekar på en registrerande handling men är också ett nyckelbegrepp inom psykoanalysen, där patienten överför sina känslor på psykologen. I denna performance där Saskia Holmkvist bjudit in en tolk och en koreograf att medverka, kommer begreppet överföring behandlas i rummet med sina olika uttolkare i en performativ akt av överföring till text som vill bli kropp.

Inom tolkning används samtals-analys vilket innebär att allt i ett bandat eller filmat samtal transkriberas. Både det som sägs, pauser, intonation, känsloläge, kroppsspråk, ögonrörelser nedtecknas. Det är en kodad text som genom sitt tidsödande och noggranna arbete visar hur svårt det är att överföra en situation objektivt. Utmaningen i denna performance ligger i hur val görs för att registrera, arkitektur, plats och tid i realtid tillsammans med känslomässiga spår och fladdriga uppfattningar om en händelses förlopp.

 


Gustaf Broms

20.00    –  20.30 Uppsala konstmuseum
Gustaf Broms (SE), Nigel Rolfe (IRL)
Utan titel

Working Out. Working In. Working Together. Working To Gather. To risk, to assess, to change, to move forward, to step beyond, to share. In friendship and in thought. Within and reaching outside. No rehearsal, only practice. No plan, only understanding. Two together.

LÖRDAG 14 MAJ

Emily Roysdon, Secession 2015. Foto Iris Ranzinger
© Emily Roysdon, Secession 2015. Foto: Iris Ranzinger.

12.00  –14.30 Uppsala konstmuseum
How to Revolve?

Föredrag och diskussion om performance som konstnärlig praktik och strategi. The Primacy of Movement, Emily Roysdon (US/SE) konstnär, skribent, curator och professor på Konstfack, institutionen för konst, Stockholm.

Emily Roysdon diskuterar frågor som representation, queerperspektiv och seenderegimer. Hon har genomfört projektet I am a helicopter, camera, queen på BMW Tate Live Performance Room. Hon ställer ut och curerar utställningar. 2012  föreläste hon på MoMA:s årliga symposium How Are We Performing Today?
 New Formats, Places, and Practices of Performance-Related Art. Hon är en av skribenterna i
LTTR en gender queer feministisk konsttidskrift. Roysdon driver även Uncounted, vars 7:e performanceprojekt nyligen genomfördes i Berlin.  

Panelsamtal med ett urval av festivalens inbjudna konstnärer: Cecilia Germain, Tamar Ettun och Nigel Rolfe.

Moderator: Camilla Larsson, curator och skribent. I denna programdel vill vi veta mer om konstnärliga praktiker inom performancekonsten och hur den koreograferade rörelsen och liveakten kan kodas utifrån politiska, sociala och emotionella perspektiv.

Performance Pathway

14.00  –15.00 Uppsala konstmuseum
Performance Pathway (UK) 

Se text ovan.    
Royal College of Art, London, Performance Pathway, Fine Art Second Year (UK): Selina Bonelli, Paula Fitzsimons, Harriet Fleuriot, Eunjung Kim, Yuki Kobayashi, Hollie Miller, Sandra Stanionyte, Saskia Vranken.

Liv Strand & Marcus Doverud

15.20  –16.00 Uppsala konstmuseum
Liv Strand & Marcus Doverud (SE)
Tja chat, tjena chien; om härmning som förskjutning

Mim och mimesis som i avbildning härstammar från samma ord. Denna performance utgår ifrån mim som begrepp och framställning. Hur något kan erfaras, förstås och behärskas samsas med vad det är att visa fram något genom att ge det kropp. Genom att ge det en annan kropp. Förskjutningen som härmningen medför har att göra med förkroppsligande. Mim-metoden konfronterar oss med vad det är att mima något normalt för att få det att ”se ut” och det ”normala” blir tillskruvat.

Mim arbetar blott och bart med härmning. Ett sorts återkallande av det som inte är där. Det är annorlunda jämfört andra konstnärliga uttryckstraditioner av krav på autenticitet och uppriktighet: ”Fake it till you make it”. Å ena sidan har mimen ett dåligt rykte då härmande utgår ifrån det redan kända. Å andra sidan kräver mimen ett slags besatthet, att låta sig intas av något annat än sig själva för att kunna visa fram det. Fantasin har varit vägledande i projektet för att något annat än det vi vet skall ta sig uttryck. Går det att mima det amorfa, det oformliga eller det som ännu inte har en form? Hur kan en ordnad fantasi om kaos se ut?Foto José Figueroa

18.00  –18.45 Köttinspektionen
Kajsa Wadhia & Maria Stiernborg (SE)
The Disengaged Free Jazz Orchestra

Stop stop stop colonizing us with arbitrary capitalist power tricks. Trick that capitalist. Overpower that arbitrariness. Trick that catapultist. Empower that arbitrary power of yours. Your power my power yes power no power. POWOW. POW POW.  

Konstnärsduon konfronteras med raserandet av det möjliga. De använder likgiltighet som politiskt motstånd och slipar på sin lathet som konstnärligt verktyg för att navigera bland oorganiserat skräp, schizofrena intensiteter och sömniga stenar. Läs mer: http://kottinspektionen-dans.se/  

Foto D. Andersson

19.00  –19.35 Köttinspektionen
Tove Salmgren (SE)
I pretend that you speak

Vad för slags socialt rum erbjuder en performance? I I pretend that you speak problematiseras situationen i förhållande till ömsesidighet, beroende och makt. Genom en samverkan av fiktiva, imaginära och konkreta element kretsar föreställningen kring relationer som uppstår mellan åskådare/åskådare och performer/åskådare. När performern intar rollen av en moderator och publiken får gestalta en publik, uppstår en sorts dans av kollektivt lyssnande, av uppmärksamhet, stillhet och rörelse. Läs mer: http://kottinspektionen-dans.se/ 

Foto Johanna Gustavsson

20.00  –  20.40 Köttinspektionen
Cecilia Germain (SE)
How to carry white men no 3 / Brown woman carrying white men / Big Mamas Last Lullaby......  

How to carry white men no 3 / Brown woman carrying white men / Big Mamas Last Lullaby...... belyser förhållanden mellan fysiska kroppar i den globala ekonomin, en domän strukturerad av koloniala efterverkningar. De tre titlarna antyder tre parallella tolkningsmöjligheter av en performance som delvis är privat och personlig och delvis politisk. Det är en undersökning av dynamiken mellan genus och ras och den roll de spelar i vår uppfattning av olika kroppar. Cecilia Germain är också medlem i konstnärsgruppen (r)evolve, ej att förväxla med Revolve Performance Art Days.
Läs mer: http://kottinspektionen-dans.se/ 


May Woodhouse

21.00 Köttinspektionen
May Woodhouse (Samonzora)
The Ring

Scenografi: upplyst scen, stolsrader på golvet framför scenen, publik, bord, telefon, anteckningsblock, penna, kartong, krukväxt, ett par vita arkivhandskar, bordsduk, kuvert.  
Varmt välkomna. Spelet kan börja. Läs mer: http://kottinspektionen-dans.se/  

 

 

Uppdaterad: