Saskia Holmkvist

Saskia Holmkvist (f.1971)
Saskia Holmkvist arbetar med text, film och performance. Mänsklig kommunikation, språk som maktinstrument och hur språk sätter regler och riktlinjer för givna situationer är det område som Holmkvist undersöker. Genom iscensättning av möten såsom en arrangerad arbetsintervju med olika personer, skapar Holmkvist ett undersökningsmaterial. Detta material studeras sedan utifrån språkliga strukturer och hur de påverkar människorna, rollerna och kommunikationen i den givna situationen. I sitt konstnärskap använder Holmkvist grepp och metoder från andra discipliner så som journalistik, teater och psykoanalys. Ett mål med hennes undersökande verk är att syna autenticitetens och trovärdighetens politik. Hon dekonstruerar hur ett språk används som redskap för kommunikation.

Holmkvist innehar en professur på konsthögskolan i Oslo och är utbildad på Konstfack i Stockholm. Hon är aktivt utställd såväl i Skandinavien som i Europa, är aktuell med grupputställningen Minnet av ett landskap på Galleri Riis och Samhällsmaskinen – en utställning om industrisamhället ur konstens perspektiv på Malmö konstmuseum utställning i Riga. Holmkvist finns representerad med ett flertal verk på Moderna museet, Stockholm.
www.saskiaholmkvist.com

Uppdaterad: