Revolve Corporeality

Revolve Performance Art Days 2022 återuppstår 5–7 maj, livlig och egensinnig, med två inställda festivaler bakom sig. Festivalen riktar nu fokus mot den livs levande kroppen med alla dess verkligheter och metamorfoser, och den kroppsliga erfarenheten som bärare av en egen sorts sanning.

De medverkande konstnärerna är:

Ivo Dimchev (BG)
Rani Nair (SE) & Vishnu Vardhani Rajan (FI/IN)
Silvia Gribaudi (IT)
Miyuki Inoue (JP/NL)
Ingela Ihrman (SE)
Hanni Kamaly (SE/NO)
Cara Tolmie (GB), Em Silén (SE)
Moa Franzén, Tove Salmgren, Kajsa Wadhia (SE)

För aktuellt program och biljettbokning, besök Revolve Art Days webbplats

Om Revolve Corporeality

2022 är temat på festivalen Corporeality. Fokus riktas mot den livs levande kroppen med alla dess verkligheter och metamorfoser, och den kroppsliga erfarenheten som bärare av en egen sorts sanning.Utopiska tankar om kroppen slår mot verkligheten och verkligheten slår mot kroppen. I glappet däremellan sipprar amorfa former fram -  missanpassade, lekfulla, poetiska - revolterande mot de normer och begränsningar som den större samhällskroppen uppbär och försvarar.

I linje med detta presenteras verk inom festivalen som belyser hur patriarkala och koloniala strukturer historiskt har kategoriserat människor som djuriska, hysteriska och barbariska. Här träder också den mänskliga rösten fram som medskapare till kroppens blivande. Välkommen till en fullödig festival där det lekfulla samsas med samtida realism och det spekulativa i form av dans, performance och olika visuella uttryck.

 

 

Uppdaterad: