Deltagande konstnärer

Presentation av deltagande konstnärer och deras verk

Gregory Hari (CH)
Moa Franzén (SE)
Sara Gebran (VZ/DK)
Éva Mag (SE/RO)
Mira Mutka (SE)
Deva Schubert (DE)
Andros Zins-Browne (US/BE)


Gregory Hari (CH)
On the Auspicious Occasion 

I projektet On the Auspicious Occasion, (Om ett högtidligt tillfälle) undersöker den Zürich-baserade konstnären Gregory Hari kroppslighet och rörelse. Vid detta tillfälle ligger fokus på Sydostasien, varifrån han också härstammar. På grund av politisk censur och kulturella restriktioner är den individuella rörelsefriheten tydligt begränsad i regionen. Hari är fascinerad av heliga och triviala ritualer och hittar i sina verk både fängslande och störande tillämpningar. 

Gregory Hari (f.1993) är performance- och bildkonstnär, samt musiker som 2019 tar masterexamen i på HGK FHNW i Basel. Tidigare examen BA i Fine Arts/ F+F konst och designskola i Zurich. Hari har ställt ut internationellt och genomfört performanceverk exempelvis på Tempo_Festival, Oi Futuro i Rio de Janeiro 2018. Genom röst och rörelse undersöker Haris verk kroppsminnen, tradition och hemhörighet samt ifrågasätter idéer om maskulinitet. 

harigregory.ch


Mira Mutka, Moa Franzén, Vågorna, nowhere, här

Moa Franzén (SE)
It is very quiet

It is very quiet (2015) är en performance som riktar uppmärksamheten mot tystnad - det outtalade - som en diskursiv och performativ akt. Verket begär att publiken konfronterar sin egen tystnad som en form av tal, och sätter fokus på hur detta agerar inom performancens ram i relation till makt, motstånd, lojalitet och auktoritet. 


Moa Franz
én (SE)
Ulrika Berg (SE)
Vågorna, nowhere, här  

Vågorna, nowhere, här är en viskad kvantdikt som rör sig mellan besökarna i en långsam, intim koreografi. Genom andningen, gravitationskraften och röstens ljudvågor blir allt i verket satt i rörelse som vibrerande massa. Publiken inbjuds att uppleva verket liggande där dansen äger rum i det viskade avståndet mellan öra och mun.

Moa Franzén (f. 1985) är konstnär och skribent bosatt i Stockholm. Hennes praktik omfattar skrivande och performance och placerar sig i och mellan koreografi, konst och litteratur. Franzéns arbete kretsar kring relationen mellan språk och våld, retorik och ideologi, kropp, makt och sårbarhet - ofta med skrivande som bas, rösten som verktyg och performance som form. Hon arbetar ofta i curatoriella samarbeten, och hennes arbete uppträder lika ofta på den tryckta sidan som på scenen. Franzén har en MFA i Nya performativa praktiker från DOCH.

www.moafranzen.se

Mira Mutka (f.1978) arbetar inom koreografi, dans, produktion och undervisning, ofta genom att initiera, samtala och delande av praktiker. Mira har en MFA i Nya performativa praktiker från DOCH 2015, där hon i diverse samarbeten utvecklade Gait, Slowathon och Slothing, praktiker som uppstått ur ett intresse av att undersöka promenader, långsamhet och svarta hål. Nyliga och nuvarande samarbetspartners inkluderar Scenkonst Sörmland, Cullbergbaletten, Together Alone, m fl., där hon ingår i samarbeten i form av performer, dansare, koreograf, repetitör, producent och/eller koreografiassistent.
www.miramutka.com


Sara Gebran, A land where no dragons hide. Foto Palle Schultz

Sara Gebran (VZ/DK) 

A LAND WHERE NO DRAGONS HIDE - AND I WANT BRIGHT SHIVERING LIGHTS IN IT 

En intim liten performance vid fotändan av en säng. En fröjd för sinnena, rymdskepp och bluetooth. En inbjudan till det intima, till sensualitet, till de dolda världar som befinner sig bortom medvetandet, till det undermedvetna, drömmarna, som vi bara kan uppfatta om vi är väldigt uppmärksamma. En risk, att bjuda in publiken till den privata kroppen. Samtidigt ett förslag på subjektiva sätt att “röra oss tillsammans i flock”. Produktion av självet. Ett icke-identitetsbundet själv som blir offentligt, en annan, främmande. Verket hade premiär på Danse Hallerne i Köpenhamn 2019.

Sara Gebran har en BA/MA i Stadsplanering från University Simón Bolivar Venezuela (1987), och är utbildad dansare på Instituto Superior de Danza Caracas (1992) och kursen “The History of Images and Its Representation” från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2013. Hennes arbete rör sig inom performancekonst, video, ljud, text och digitala verk, och söker metoder för en hållbar konstproduktion som genererar genuin autonomi och samarbeten.

Sara Gebran medverkar i Revolve closer med stöd från Statens kunstfond och Nordiska ministerrådet.

saragebran.com

Éva Mag, Stand Up I Said Stand Up, Bonniers konsthall 2018.

Éva Mag (SE/RO)         

Stand Up I Said Stand Up               

Éva Mag undersöker hur material som lera och textil förkroppsligar taktila minnen. Stand Up I Said Stand Up är ett pågående performanceprojekt där konstnären går i nära dialog med en tung lerkropp. Från form till formlöshet. Lera som torkar eller blöts upp. Placerad på ett podium är konstnären både objekt och subjekt. Verket blir en gestaltning av de konfliktlinjer vi förkroppsligar mellan självbild och förväntningar eller psykiska och fysiska erfarenheter. Formspråket är på många sätt tidlöst, från arkaiska kroppar till modern skulptur, mot samtida ögonvittnesskildringar av utsatthet. 

Éva Mag (f. 1979) är utbildad på Kungliga konsthögskolan med masterexamen 2015. Förutom skulptur arbetar hon ofta performativt med ett intresse för scenkonst och video. Nyligen har hon medverkat i grupputställningarna Nymaterialism, Bonniers konsthall, samt Modernautställningen, Moderna Museet, samt skapat scenografi till dansföreställningen MILF med Nadja Hjorton på MDT. 2015 mottog Éva Mag stipendiet Stiftelsen Anna-Lisa Thomson till Minne. Skulpturen På alla fyra #1, visas på våning 4 och ingår i Uppsala konstmuseums samlingar.
evamag.se

Andros Zins-Browne Already Unmade, 2017. Foto Paula Court

Andros Zins-Browne (US/BE)
Already Unmade

Already Unmade (2016) är en performance av koreografen Andros Zins-Browne som är tänkt som en offentlig repetition. I verket är Zins-Browne engagerad i en praktik av att remixa, överlappa, utveckla och förvrida den egna repertoaren, i ett försök att ‘göra ogjord’ sin personliga koreografiska historia. Sammanvävt med historier och skämt om hastighet och framsteg, vänder Already Unmade på ordningen som koreografiska processer vanligtvis följer. Zins-Browne börjar med sina egna färdiga ‘koreografiska objekt’ och låter dem genomgå processer som får dem att börja lösas upp.

Andros Zins-Browne (f. 1981, New York) är en amerikansk koreograf verksam i New York City och Bryssel. Han gör performance i skärningspunkten mellan installation och dans som förvränger det virtuella. Hans arbeten har visats på bl a - Centre Pompidou, Paris; ICA, London; Kaaitheater, Brussels, Het Stedelijk Museum, Amsterdam, the 10th Berlin Biennale och MoMA, New York City. Hans solo performance Already Unmade, där han praktiserar “ogörandet” av sitt eget performance-arkiv, beställdes av Boghossian Foundation och har framförts på BOZAR Museum, Brussels; Whitney Museum i New York, Rockbund Museum i Shanghai, och Fondation Galeries Lafayette på Festival d’Automne i Paris. 2013, bildade han The Great Indoors, en organisation för konstnärlig forskning och produktion. 

 Deva Schuberg, Leaks. Foto Diana Pfammatter

Deva Schubert (DE)
LEAKS                                       

LEAKS är ett solostycke, en komposition av rörelse och röst, liksom en ljus- och ljudinstallation där olika aspekter av att läcka ­ut eller igenom, svämma över eller laddas ur ackumuleras. Publiken blir en del av en kollektiv dansupplevelse. LEAKS är en rörlig bild, skapad ur en konstant informationsström, och nedbrytandet av begränsningar, barriärer och membran. Verket utvecklades under ett artist in residence vid SenseLab på universitetet i Concordia och hade premiär 2018 på Kunsthalle Zürich i samarbete med dramaturgen och koreografen Juan Felipe Amaya González. 

Deva Schubert (f.1991) är dansare och koreograf, verksam i Berlin och München.  Hennes arbete undersöker intimitet och performancekonstens specifika dynamik av interaktion. Hon har studerat dans i Salzburg, Kassel och Köpenhamn, bildkonst på konsthögskolan i Kassel samt koreografi på HZT i Berlin. Som dansare har hon samarbetat med Christoph Winkler, Ivo Dimchev, Shai Faran, Mute Company och Costa Company och exempelvis medverkat på Venedigbiennalen, Dokumenta 14.

devaschubert.com

Uppdaterad: