Revolve closer

3-4 maj 2019


English
Deltagande konstnärer och verk
Program    Program (PDF, 188 KB) (pdf)      

Revolve closer
bjuder in till ett möte med performancekonst under två dagar på Uppsala konstmuseum. Festivalen presenterar konstnärskap och konstnärliga processer som på olika vis behandlar den närliggande omgivningen, där material som minnen, rörelser, lera och det flytande undersöks i förhållande till subjektet och där personliga berättelser tillsammans skapar det kollektiva. Här ställs frågor om det intimas relation till det politiska, där privata kroppar tillsammans bildar en kollektiv kropp. Var slutar min kropp och var börjar samhällets? Var flätas de båda samman?

Varje deltagande konstnär är även inbjuden att "zooma in" på en specifik aspekt av sitt arbete i form av en presentation eller ett samtal. En möjlighet för både publik och konstnärer att ytterligare närma sig den konstnärliga processen och idéerna bakom verket. 

Konstnärer
Mira Mutka (SE)
Gregory Hari (CH)
Moa Franzén (SE)
Sara Gebran (VZ/DK)
Éva Mag (SE/RO)
Deva Schubert (DE)
Andros Zins-Browne (US/BE)

Curatorer 
Rebecka Wigh Abrahamsson, Uppsala konstmuseum
Kajsa Wadhia och Tove Salmgren, Köttinspektionen Dans

Festivalen genomförs i samarbete med 
Kulturenheten/konstkonsulenten Region Uppsala och Studieförbundet Sensus samt med stöd av Uppsala kommuns kulturnämnd.

Revolve Performance Art Days
är en årlig festival som startade 2016. Utifrån curatoriella idéer och medverkande samarbetspartners intar festivalen olika skepnader från år till år. I nätverket finns: Uppsala konstmuseum, Köttinspektionen Dans, Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala stadsteater och konstnären Gustaf Broms.

Uppdaterad: