Festivalens platserA  Uppsala konstmuseum
Uppsala slott, ingång E
uppsalakonstmuseum.se

B  Svandammen

C  Västgötaspången

D Centralstationen under spåren / Uppsala Central Station under the train tracks

E  Uppsala Konsert & Kongress
Vaksala torg 1
www.ukk.se

F  Köttinspektionen
Strandbodgatan 3
www.kottinspektionen.org
www.kottinspektionen-dans.se

A – E  Performance Pathway
Performancevandring/Performance walk
Lördag 13 maj, 16.30 –18.30
Samling: museets entré. / Gathering point: the museum entrance.

E – F  Bussresa / Bus ride
Lördag 13 maj, 20.00 –20.10
Till Köttinspektionen. Fribiljetter i Uppsala Kongress & Konferens
biljettkassa. Begränsat antal. / To Köttinspektionen. Complementary
tickets at Uppsala Konsert & Kongress’ ticket office. Limited number.


Uppdaterad: