Samtal och föredrag/sopplunch

 

Tisdag 12 februari 12.00–13.00
Sopplunch och föredrag:
Linus Tunström om Lena Cronqvist
Som i ett kammarspel har konstnären Lena Cronqvist en förmåga att skapa scener med stark psykologisk laddning. Hör sonen och regissören Linus Tunströms reflektioner kring sin mors konst och målningen Augusti 1986, vilken är museets mest utlånade verk. Linus Tunström är internationellt frilansande regissör och tidigare VD och teaterchef på Uppsala stadsteater.
I samarbete med Uplands konstförening.

 

Torsdag 21 februari 19.00–20.00
Föredrag:
Art Moments med Lisen Hessner
Var går gränsen? -Möjliga och omöjliga konstverk i Uppsala kommuns offentliga miljö 
Lisen Hessner har genom ett långt yrkesliv som intendent för offentlig konst och senare konststrateg i Uppsala kommun fram till 2012 bevakat och reflekterat kring konstens roll i det offentliga rummet. Vad går att göra i en stadsrumsgestaltning i Uppsala?  När kommer konsten in? I föredraget presenteras både älskade och omdebatterade konstsatsningar.
I samarbete med Uplands konstförening.

MUSEUM BAR 17.00–21.00
DJ: Jan Smedh

 

Torsdag 28 februari 19.00–20.00
Artist talk: Omformade kroppar – om skaparprocesser och att dekonstruera maskulinitet
 
Konstnären Veronica Brovall, samtal med Camilla Larsson om utställningen Man Drawer.
I form av skulpturer i lera och stål undersöks en frustrerad och skamfylld manlighet, men också klichéer kring maskulinitet. Hur ser den kreativa processen ut? Och hur balanseras det intuitiva mot det konceptuella? Camilla Larsson är doktorand i konstvetenskap på Södertörns högskola där hon skriver om den polske teatermannen och konstnären Tadeusz Kantor utifrån frågor kopplade till performativitet och materialitet, hon var tidigare curator på Bonniers konsthall.  
I samarbete med Uplands konstförening.

MUSEUM BAR 17.00–21.00
DJ: Lisa Stenberg
 

Lördag 2 mars 14.00–15.00
Artist talk: Huvaligen att man ids – om uppväxter, om Luleå, om drömmar om ett skapande liv.
Marianne Söderberg samtalar med konstnären, dramatikern och skådespelaren Staffan Westerberg och författaren Katarina Kieri. De är båda uppvuxna i Luleå och har varit verksamma där, men är nu bosatta i Uppsala. Marianne Söderberg är kulturjournalist och filmare, bosatt och verksam i Luleå. Hennes dokumentär om Staffan Westerberg – Herr Galen – hade premiär 2007.

Torsdag 7 mars 19.00–20.00
Artist talk:
Självbild i förändring – om konstens roll i stadsutvecklingen 
Anders Rönnlund, Johanna Hästö och Stuart Mayes. Konstkuben på tre platser i Uppsala: Resecentrum, Kvarteret Hugin och Stora Torget. I en tid då lägereldarna slocknat tar Johanna Hästö utbrunnet kol i sin hand och närmar sig frågor om ansvar och gemensamma platser. Videokonstnären Anders Rönnlund gör en tolkning av stadslivet och möten i relation till klimatutmaningen. Stuart Mayes intar Stora Torget med verket M, en poetisk plats om queera kärleksmöten i en tid av parallella virtuella rum.

Curator: Henny Linn Kjellberg. I samarbete med Konstnärernas riksorganisation Uppsala län och Kulturenheten Region Uppsala, Kulturnämnden Uppsala kommun, Uplands konstförening.

MUSEUM BAR 17.00–21.00
DJ: Hugo Hedstrand (SAK UNG Uppsala)

Tisdag 12 mars 12.00–13.00
Sopplunch och föredrag: Mikael Falk om Lars Erik Falk
Den 73-gradiga skulpturen på Finn Malmgrens plan i Uppsala befinner sig mellan det vertikala och horisontella och förändras genom sin färgsättning utifrån var du står. Uppsalasonen Lars Erik Falk (1922–2018) arbetade konsekvent med en abstrakt, konstruktivistisk konst. Hör sonen Mikael Falk, konstansvarig kultursekreterare i Järfälla kommun, berätta om faderns konstnärsgärning.
I samarbete med Uplands konstförening.

Torsdag 21 mars 19.00–20.00 (på engelska)
Panelsamtal: Designed security in a time of mobility 
Mourad Kouri, Mahmoud Keshavarz, Saskia Holmkvist och Ellen Nyman. 
Mourad Kouri undersöker i sina skulpturer begrepp som gränser, mobilitet och tillgänglighet. Tillsammans med konstnärerna bakom videoinstallationen Sicheheit Saskia Holmkvist, Ellen Nyman och Corina Oprea diskuteras samband mellan vapenindustrin, design, politik och ofrivillig migration. Medverkar gör också Mahmoud Keshavarz, postdoktor vid programmet Engaging Vulnerability, Uppsala universitetI samarbete med Uplands konstförening. 

Torsdag 28 mars 19.00–20.00
Föredrag: Art Moments med Inga Lindén, Maivor Malm, Pär Gustafsson – Teatergalleriet
Vad händer när tre teatermänniskor bestämmer sig för att driva galleri? Inga Lindén, Maivor Malm och Pär Gustafsson berättar om visionerna bakom Teatergalleriet på Uppsala stadsteater 20022011. Rörliga installationer, video och experiment.Här introducerades flera unga konstnärskap som blivit tongivande på den svenska konstscenen. Polska, ryska och norska konstnärer visades liksom mer etablerade svenska namn. Intensiva och variationsrika år i konstens tjänst.   

I samarbete med Uplands konstförening.

MUSEUM BAR 17.00–21.00
DJ: Esen & Inga

 

Tisdag 9 april 12.00–13.00
Sopplunch och föredrag:
Mari Simmulson, formgivare, konstnär och mor
Dottern Mari Saretok berättar om Mari Simmulson och visar bilder. Mari Simmulson växte upp i St Petersburg och utbildade sig i Tallin till skulptör och keramiker. Under 50-talet fick hon en betydelsefull position på Upsala-Ekeby keramikfabrik, hyllad för sin känsla för mönster och form. Mari Saretok har varit verksam inom Uppsala kommuns förskola. 
I samarbete med Uplands konstförening.

 

ART MOMENTS
Art Moments är en programserie där konststaden Uppsala kartläggs genom konstnärens, skribentens, kulturarbetarens eller konstsamlarens personliga berättelse. Tidpunkt och plats blir betydelsefullt i mötet med ett konstverk eller ett konstnärskap. Serien är även en podcast i samarbete med Studentradion 98,9

Uppdaterad: