Open call till utställningen Uppländsk salong

Är du konstnär som bor, verkar eller har annan anknytning till Uppsala län? Välkommen med din ansökan till Uppländsk salong.

Uppländsk salong 700x390pxl_3.png

Arrangörer: Uppsala konstmuseum i samarbete med Uplands konstförening
Plats: Uppsala konstmuseum 
Utställningsperiod: 8 december 2022–22 januari 2023

Ansökan

För att söka ska du vara en konstnär med med högskoleutbildning eller motsvarande. Du ska vara bosatt och/eller verksam i Uppsala län, eller ha annan anknytning till Uppsala län. 

Ta med följande i din ansökan:

 • Artist Statement, max en A4 plus bilder och eventuella länkar i ett pdf-dokument. Döp dokumentet med ditt för- och efternamn.
 • Webbplats (hemsida, Instagram, Facebook)
 • CV. Ange även adress för bostad och arbetsplats eller beskriv din anknytning till Uppsala län. Uppsala konstmuseum avgör vad som motsvarar högskoleutbildning och vilken anknytning som är relevant.

Ansökan skickas senast 15 oktober 2022 till konstmuseum@uppsala.se

Urval

Curator Sara Rossling väljer de konstnärer och de verk som ska ingå i utställningen. Val av konstverk sker i dialog med de antagna konstnärerna.

Viktiga datum

 • Ansökningsperiod:                15 september–15 oktober 2022
 • Urvalsperiod:                        15–30 oktober 2022
 • Transporter:                          28–29 november 2022
 • Installationstid:                     30 november 2022–6 december 2023
 • Pressvisning:                         7 december 2022
 • Vernissage:                           8 december 2022
 • Jury/Curator:                        Sara Rossling

Villkor och arvode

 • Utställningsersättning: Konstnären erhåller 5000 kr ex moms i utställningsersättning. Ersättning för eventuella resor tillkommer.
 • Arrangören ansvarar för transporter och installation av verk
 • Arrangören ansvarar för försäkring under transport och utställningsperiod
 • Konstnären levererar utställningsbara konstverk eller med instruktioner för installation.
 • De konstverk som ingår i utställningen ska vara prissatta och möjliga för försäljning. Arrangören medverkar om konstnären så önskar vid eventuell försäljning. Arrangören tar 25 % konstverkets försäljningsvärde före eventuell moms i kommission.

Frågor?

Kontakta Daniel Werkmäster, museichef, daniel.werkmaster@uppsala.se, 018 727 24 79

 


 

Uppdaterad: