Curatorsvisning: Ingolf Kaiser

16 mars

Tid: 13:00 – 13:45

Visning med Åsa Thörnlund, intendent och curator för utställningen Ingolf Kaiser - Vagn för flyende.